EN'ÂM-18

Anasayfa » EN'ÂM Suresi » EN'ÂM-18
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM-18

"EN'ÂM Suresi" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

<<<<<6/EN'ÂM-18>>>>>

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

Ve huvel kâhiru fevka ıbâdihî, ve huvel hakîmul habîr(habîru).

O, kullarının üstünde kahhardır (yegâne gâlip), ve O, hakîmdir (hikmet sahibi), herşeyden haberdardır (habîrdir). 
1. ve huve : ve O
2. el kâhiru : kahhar, kahredici, yegâne gâlip
3. fevka : üstünde
4. ıbâdi-hî : onun kulları
5. ve huve : ve o
6. el hakîmu : hakimdir, hükmün ve hikmet sahibidir
7. el habîru : haberdar olan

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, emrini hangi şartlar içinde olursa olsun yaptırandır. Savaşlarda gâlibi ve mağlubu tayin edendir. İnsanlar hep zannederler ki, kaba kuvvet her zaman savaşlarda duruma hakimdir. Oysa ki hiç öyle olmamıştır. Çok küçük bir topluluk, Allah'ın yardımıyla çok büyük bir topluluğu (kendisinin 3 katı, 4 katı, 5 katı büyük) tarumar edebilmiştir. Mü'minleri oluşturanlara, Allah'ın yardımı mutlaka gelir. Bedir Savaşı'nda 5000 tane melekle Allahû Tealâ, bir avuç İslâm mücahidine yardım ediyor ve zaferi kazanıyorlar. Allahû Tealâ: “5000 nişanlı melekle size yardım ettik.” buyuruyor. Ve zafer Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbenin oluyor. Onlar savaştan kaçmamışlar.

Oysa ki; onlardan asırlarca önce Hz. Musa'nın başlarında olduğu bir grup musevi, Allahû Tealâ'nın, “Bu şehre savaşarak girin.” emrine, “Hayır biz o kişilerle savaşmayız, bu savaşa iştirak etmiyoruz. Ey Musa, sen ve Allah'ın, ikiniz gidin onlarla siz savaşın!” demişlerdir. Bu yüzden bu kavim, 40 sene Konya Ovası kadar bir ovada devamlı dolaştırılmıştır. Onlardan hiçbiri (Hz. Harun hariç), Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçememiş, sadece yolda doğanlar geçebilmiştir.

6/EN'ÂM-18

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr : O, kullarının üstünde kahhardır (yegâne gâlip), ve O, hakîmdir (hikmet sahibi), herşeyden haberdardır (habîrdir).
Diyanet İşleri : O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Kulların üstünde tek tasarruf sahibidir o ve odur hüküm ve hikmet sahibi her şeyden haberdar olan.
Adem Uğur : O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Ahmed Hulusi : "HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) Kaahir (varlığında hükümran olan) olan! "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr.
Ahmet Tekin : O kullarının üstünde her türlü kudret ve tasarrufa, otoriteye sahiptir. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol : O kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyet sahibidir. O hakimdir, her şeyden haberdar olandır.
Ali Bulaç : O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ali Fikri Yavuz : O, kullarının üstünde galibdir. O, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”
Bekir Sadak : O, kullarinin ustunde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardir.
Celal Yıldırım : O, kullan üstünde eşsiz üstünlüğe, sınırsız tasarrufa sahiptir; O, hikmetle tasarrufta bulunandır, (her şeyden) haberlidir.
Diyanet İşleri (eski) : O, kullarının üstünde yegane tasarruf sahibidir. Hakim'dir, haberdardır.
Diyanet Vakfi : O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Edip Yüksel : O, kullarına tam anlamıyla egemendir. O Bilgedir, Haber Alandır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kullarının üstünde kahir o, hakîm o, habîr o
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kullarının üstünde tam hakim O'dur. Herşeyden haberdar O'dur!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, herşeyden haberdardır.
Fizilal-il Kuran : Kulları üzerinde kesin egemendir. O'nun yaptığı her şey yerindedir, O her şeyden haberdardır.
Gültekin Onan : O kulları üzerinde kahredici olandır. O hüküm ve hikmet sahib olandır, haberdar olandır.
Hasan Basri Çantay : O, kullarının üstünde (eşsiz) kahr (galebe ve tasarruf) saahibidir. O, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir, her şeyden hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : O, kullarının üzerinde mutlak galibdir. Ve O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (herşeyden haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : O; kullarının üstünde yegane mutasarrıftır. Ve O; Hakim'dir, Habir'dir.
Muhammed Esed : Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde otorite sahibidir ve yalnız Odur gerçekten hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O, kullarının üzerinde mutasarrıftır. Ve O hakîmdir, habîrdir.
Ömer Öngüt : O, kullarının üstünde kahredici güce sahiptir. Ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : Kullarının üzerinde yegane galip O’dur. O, hakim ve haberdar olandır.
Suat Yıldırım : O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır, her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.
Süleyman Ateş : O, kullarının üstünde tam hâkimdir (onları istediği gibi yönetir), O herşeyi yerli yerince yapan, (herşeyi) haber alandır.
Tefhim-ul Kuran : O, kulları üzerinde kahredici olandır. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ümit Şimşek : O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden de haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.
Kaynak : İmam İskender Ali Mihr
Tür : Diğer Tarih : 1.11.2018
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164165

Sure Adına Göre Sırala

 

 

 

 

Sayfa Ziyaret Sayacı
53.381