BAKARA-4

Anasayfa » BAKARA Suresi » BAKARA-4
share on facebook  tweet  share on google  print  

BAKARA-4

"BAKARA Suresi" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

<<<<<2/BAKARA-4>>>>>

Bismillâhirrahmânirrahîm

والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).

Onlar (takva sahipleri) ki, sana indirilene ve senden önce indirilenlere (bütün semavî kitaplara) îmân ederler ve onlar ahirete yakîn hasıl ederler (yakîn seviyesinde kesin olarak inanırlar). 
1. ve : ve
2. ellezîne : o kimseler, onlar
3. yu'minûne : îmân ederler
4. bi mâ : şeye
5. unzile : indirildi
6. ileyke : sana
7. ve mâ : ve şey
8. unzile : indirildi
9. min : den
10. kabli-ke : senden önce
11. ve : ve
12. bi el âhireti : ahirete (ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasına)
13. hum : onlar
14. yûkınûne : yakîn hasıl ederler (kesin olarak inanırlar)

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ yakîn hasıl etmenin standartlarından bahsetmektedir. Kur'ân-ı Kerim'de "yakîn" müessesesi üçe ayrılır:

İLM'EL YAKÎN, AYN'EL YAKÎN, HAKK'UL YAKÎN.

Üç yakînin başlangıçtan itibaren 21 basamağı, Kur'ân-ı Kerim'in lâfzını içerir ve İLM'EL YAKÎN'i ifade eder. Yakînlerden birincisi, birinci hidayete ermeyi ifade eder. İLM'EL YAKÎN'in son safhasında, FENÂFİLLAH MAKAMINDA (22. basamak) ruh Allah'a teslim olur. Burası İLM'EL YAKÎN'in sonudur. 23. basamakta BEKABİLLAH MAKAMINDA ruha İndi İlâhi'de bir altın taht verilir (23. basamak). ZÜHD MAKAMINDA kişinin zikri hergün 12 saati aşar (24. basamak). MUHSİNLER MAKAMINDA fizik vücut Allah'a teslim olur. FENÂ, BEKA ve ZÜHD makamları İLM'EL YAKÎN'den AYN'EL YAKÎN'e geçiş köprüsüdür. Nefsin teslimiyle AYN'EL YAKÎN'e geçilir. Daha ötesi salâh makamının kölelik mevkiinin ihsanlarını ifade eder. Orada AYN'EL YAKÎN ve HAKK'UL YAKÎN hasıl olur. AYN'EL YAKÎN'in bittiği yer HAKK'UL YAKÎN'in başladığı yerdir. Basamaklar yerli yerine oturtularak bakıldığında:

Allah'a ulaşmayı dileyen kişide Allahû Tealâ tecelli eder. Kör, sağır ve dilsiz olan kişi irşad makamını ve söylediklerini gören, işiten ve bilen, idrak eden birisi olur. kendisine verilen ilmi yavaş yavaş algılamaya başlamıştır. Ama henüz buna ehil olmamıştır. Bu, İLM'EL YAKÎN'in başlangıcıdır.

Kişinin mürşidine tâbiiyetiyle birlikte İLM'EL YAKÎN daha önemli bir noktaya ulaşır.

7. basamaktan 14. basamağa kadar 1. kesimde Kur'ân kıraat olunur. Kişi İLM'EL YAKÎN'in içindedir. Tezkiye kademesinde de kişinin ilmi giderek büyür. İLM'EL YAKÎN'i, kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar artarak devam eder. Ruh Allah'a ulaştığı zaman sona erer. Bu ahirete ulaşmaktır.

7/A'RÂF-146: Seasrifu an âyâtiyellezîne yetekebberûne fîl ardı bi gayril hakkı ve in yerev kulle âyetin lâ yu’minu bihâ ve in yerev sebîler ruşdi lâ yettehızûhu sebîlen ve in yerev sebilel gayyi yettehızûhu sebîl(sebîlen), zâlike bi ennehum kezzebû bi âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn(gâfilîne).

Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceğim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eğer rüşd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve ondan gâfil olmaları sebebiyledir.

7/A'RÂF-147: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhireti habitat a’mâluhum, hel yuczevne illâ mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

Ve âyetlerimizi ve ahirete ulaşmayı (hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını) inkâr eden kimselerin amelleri, heba oldu (boşa gitti). Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır (karşılık verilir)?

18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).

İşte onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.

Artık velâyet başlamıştır. Velâyet müessesesi, AYN'EL YAKÎN'e (daimî zikir) ulaşıncaya kadar geçilmesi lâzımgelen bir köprü gibi düşünülmelidir. Fenâ, beka, zühd ve muhsinler makamı (fizik vücudun teslimi) bu köprünün üzerindedir. Kişi henüz AYN'EL YAKÎN olmamıştır. İLM'EL YAKÎN ve AYN'EL YAKÎN arasındadır ve ikisinin de özelliklerine sahip bir durumda yaşar. AYN'EL YAKÎN'in özelliklerinden ikisi olan kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açılabilmesi bu 4 makamda mümkün olabilir de olmayabilir de...

Kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı hikmet kademesine, daimî zikirle ulaşılır. AYN'EL YAKÎN elde edilir. Kitab'ın 4 ruhunun öğretilmesi bitmiştir. tahkiki îmânın başladığı ulûl'elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtu yani 7 kat yerler gösterilir. Bu noktada kişi nefsini teslim eder. Sonra ihlâs makamında kişiye göklerin melekûtu 7 kat gökler gösterilmeye başlanır. Kişi kalp gözüyle 7. gök katının en son, en üst noktası olan Sidret-ül Münteha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Bu, salâh makamının 1. kademesine ulaşıldığını gösterir. Allahû Tealâ o kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter, başının üzerine salâh nurunu verir, bütün günahlarını sevaba çevirir. Bu işlem tamamlanınca, kişi HAKK'UL YAKÎN'in sahibi olur. İrşad makamına: "İrşada memur ve mezun kılındın." cümlesiyle tayin edilir. İrade Allah'a teslim edilmiştir. Burası bihakkın takva (Hakka tukatihi takva) kademesidir. İşte burası, hikmetin ötesidir.


 

2/BAKARA-4

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr : Onlar (takva sahipleri) ki, sana indirilene ve senden önce indirilenlere (bütün semavî kitaplara) îmân ederler ve onlar ahirete yakîn hasıl ederler (yakîn seviyesinde kesin olarak inanırlar).
Diyanet İşleri : Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilenlere de; ahirete de iyice inanmışlardır.
Adem Uğur : Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.
Ahmed Hulusi : Onlar hakikatinden sana (boyutsal geçişle) inzâl olunana ve öncekilere inzâl olmuşlara iman ederler; geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine de ikân (kesin idrakten kaynaklanan kabul) hâlindedirler.
Ahmet Tekin : İlâhî emirlere yapışanlar, sana indirilene, Kur’ân’a; senden önce indirilenlere, diğer kutsal kitaplara iman edenlerdir. Âhiretin, ebedî yurdun varlığına, delilleriyle, gerekçeleriyle bilerek kesinlikle inananlardır.
Ahmet Varol : Onlar sana indirilene de, senden önce(ki peygamberlere) indirilenlere de inanırlar. Ahiret (gününün geleceğin)i de kesin olarak bilirler.
Ali Bulaç : Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.
Ali Fikri Yavuz : O kimseler ki, sana gönderilene (Kur’an’a) ve senden önceki Peygamberlere gönderilene (Tevrât, İncil, Zebûr ve diğer suhufa) îman ederler ve âhirete (kıyamete) ise şüphesiz yakînen inanırlar.
Bekir Sadak : Onlar, sana indirilen Kitab'a da, senden once indirilenlere de inanirlar; ahirete de yalniz onlar kesinlikle inanirlar.
Celal Yıldırım : Ve onlar ki, Sana indirilene de, Senden önce indirilene de imân ederler. Âhiret'e de ancak onlar kesin bir bilgiyle inanırlar.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar, sana indirilen Kitap'a da, senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar.
Diyanet Vakfi : Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.
Edip Yüksel : Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ahiret konusunda da hiçbir kuşkuları yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem senden evvel indirilene, ahırete yakini de bunlar edinirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve onlar ki, hem sana indirilene iman ederler, hem senden evvel indirilene. Ahirete kesin inancı da bunlar edinirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.
Fizilal-il Kuran : Yine onlar gerek sana ve gerekse senden önce indirilen kitaplara inanırlar ve Ahiretten hiç kuşku duymazlar.
Gültekin Onan : Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inanırlar. Ahiret konusunda da hiçbir kuşkuları yoktur.
Hasan Basri Çantay : (O takvaa saahibleri ki Habîbim) onlar sana indirilene de, senden evvel indirilenlere de inanırlar. Âhirete ise onlar şübhesiz bir bilgi ve inan beslerler.
Hayrat Neşriyat : Yine onlar ki, sana indirilene (Kur’ân’a) ve senden önce indirilenlere (diğer kitablara) inanırlar. Onlar, âhirete de kat'î olarak îmân ederler.
İbni Kesir : Onlar ki sana indirilene de, senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar. Ve onlar ahireti de yakınen tanırlar.
Muhammed Esed : Ve onlar (ey peygamber), sana indirilene de senden önce indirilmiş olana da iman ederler, öteki dünyanın varlığından bütün kalpleriyle emindirler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlar o kimselerdir ki sana indirilmiş ve senden evvel indirilmiş kitaplara da imân ederler ve onlar ahirete de yakînen kani olurlar.
Ömer Öngüt : Sana indirilene de, senden önce indirilene de iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar.
Şaban Piriş : Onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere ve ahirete de kesin olarak inanırlar.
Suat Yıldırım : Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhirete de kesin olarak onlar inanırlar.
Süleyman Ateş : Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar; âhirete de kesinlikle iman ederler.
Tefhim-ul Kuran : Ve (yine) onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.
Ümit Şimşek : Onlar sana indirilene de inanırlar, senden önce indirilene de. Âhirete de onların tam ve kesin bir imanı vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar. Âhıreti gereğince kavrayıp anlayanlar da onlardır.
Kaynak : İmam İskender Ali Mihr
Tür : Diğer Tarih : 30.10.2018
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286

Sure Adına Göre Sırala

 

 

 

 

Sayfa Ziyaret Sayacı
78.093