Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

  • Okyay Derneği

    Okyay Derneği

    Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

Okyay Derneği

share on facebook  tweet  share on google  print  

Amacımız; Osmanlıda yaşanan sosyal hayatın nasıl olduğunu araştırmak, elde edilen bilgileri insanlarımız ile paylaşmak, bu güzelliklerin günümüzde de yaşanması için, her türlü teknik imkânları kullanarak çalışmaktır.  Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak. Onlara destek vermektir. 

 

 

Son Eklenen Yazılar

 

İslam’ın güzelliğini tebliğ etmek.

İnsanlarımızı Uyarmak.

İnsan sosyal bir varlık. Kimse tek başına mutlu olamaz. Teknoloji kalabalık şehirleri meydan getirdi. Kalabalıktan, gürültü ve kargaşadan kaçan bazı insanlar kendilerini doğaya atıyor. Dağ başında tek başına mutlu olmaya çalışan insanlar var.  Toplu yaşamın getirdiği bazı gerginlikler insanları yoruyor. Bu insanlar dinlenmek için teknolojinin olmadığı doğal ortamlarda dinleneceklerini sanıyor. ABD’de teknolojiyi ret eden insanların oluşturduğu küçük toplumlar olduğu söyleniyor. Devlet yönetimi de bu görüşlere tolerans gösterip, onları kendi halinde bırakıyormuş. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığım için fikir yürütemem.

devamını oku

Mağfiret Kavramı

Günahların sevaba Çevrilmesi

Kutsal kitabımızı daha iyi anlayabilmek için, burada kullanılan bazı kavramları incelemeye devam ediyoruz. Bu gün Mağfiret kavramını açmaya çalışalım. Mağfiret Arapça bağışlanma, af edilmek anlamındadır. İnsanlar yanlış bir şey yaptıklarında, Allah’tan af ve mağfiret talep edilir. (Bakara 286) Allah af ve mağfiret edicidir. (Haç-60 ) Burada aynı anlamdaki iki kavramın yan yana gelmesi kimseyi şaşırtmamalı.  Günahların af edilmesi, olumsuz kayıtların örtülmesini ifade ediyor. Günahlar örtülünce yok hükmünde oluyor. Mağfiret edilme işlemi ise, aynı günahların ikinci defa af edilmesi olduğunu görüyoruz. Bu işlem Furkan-70. Ayette, açıklanan günahların sevaba çevrilmesi şeklinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu hususu kur’ân ayetleri ile anlatmaya çalışalım.

 

 

devamını oku


 

Mağfiret Kavramı

Günahların sevaba Çevrilmesi

Kutsal kitabımızı daha iyi anlayabilmek için, burada kullanılan bazı kavramları incelemeye devam ediyoruz. Bu gün Mağfiret kavramını açmaya çalışalım. Mağfiret Arapça bağışlanma, af edilmek anlamındadır. İnsanlar yanlış bir şey yaptıklarında, Allah’tan af ve mağfiret talep edilir. (Bakara 286) Allah af ve mağfiret edicidir. (Haç-60 ) Burada aynı anlamdaki iki kavramın yan yana gelmesi kimseyi şaşırtmamalı.  Günahların af edilmesi, olumsuz kayıtların örtülmesini ifade ediyor. Günahlar örtülünce yok hükmünde oluyor. Mağfiret edilme işlemi ise, aynı günahların ikinci defa af edilmesi olduğunu görüyoruz. Bu işlem Furkan-70. Ayette, açıklanan günahların sevaba çevrilmesi şeklinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu hususu kur’ân ayetleri ile anlatmaya çalışalım.

devamını oku

Hak Mümin Kavramı

Gerçek Mümin olmanın Şartları 

 Kutsal kitabımızda hak (Gerçek) mümin kavramı var. Allah, sadece kâfirleri cezalandıracağını söylüyor. Biz de, hamd olsun bir İslam ülkesinde ve bir Müslüman ailenin çocuğu olarak dünyaya geldik. İslam’ı elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz. Ancak, Cehenneme atılan bazı müminlerin, imanları kendilerini kurtaramamış. (Enam-158). Bu sebeple bizi cehennem’den kurtaracak gerçek mümin olmanın yolu nedir? Öğrenmek istiyoruz. Bu hususu kur’ânı kerimde aradığımızda, şu ayetler ile karşılaşıyoruz. Öncelikle şu ayetleri inceleyelim. 

devamını oku

İslam’da Cihat Kavramı
Cihat Savunmaya Yöneliktir.


İslami terimleri irdelemeye devam ediyoruz. Bu gün cihat kavramını açmaya çalışalım. Arapça kökenli olan Cihat, din uğruna yapılan savaş ve mücadele anlamında kullanılmaktadır. Batılılar Müslümanları cihatçı, mücadeleci olarak tanıtmaya çalışır. Çağımız teröristlerini İslam toplumlarına mal etmeye çalışırlar. Hâlbuki yüz yıl süren haçlı seferleri seferlerini unutuyorlar. Bağnaz batının haçlı seferleri bu gün de bir çeşitli şekilde devam ediyor.

devamını oku

Sayfa Ziyaret Sayacı
23.540