Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

Yedi Safha Dört Teslim

Anasayfa » Yedi Safha Dört Teslim
share on facebook  tweet  share on google  print  

Yedi Safha Dört Teslim

Hz. İbrahim ve Kainatın tek dini olan

Hanif dini = İslam dini = Teslim Dini

Yedi Safha (Aşama)’da dört teslim’in

Yaşanması

Hz. Âdem’den, günümüze kâinatta tek din olmuştur.  Bu, tüm inananların Allah’a teslim olmalarını emreden hanif dinidir. Türkçe teslim olmak manasında İslam’dan başka hiçbir din olmamıştır. Bu husus, Rum suresi-30. Ayette, “Allah insanları hanif fıtratı ile yaratmıştır. Yaratmasında hiçbir değişiklik olmaz.   Kayyum (Ezelden ebede yaşayacak olan) din budur.”  Denilmektedir.

Yetmez, Hacc suresi-78. Ayette, “O, sizi seçti. Din’de sizin için bir zorluk kılmadı ki; o, babanız İbrahim (A.S)'ın dinidir. O, sizi daha önce de “Müslümanlar” (Allah'a teslim olanlar) olarak isimlendirdi.” Buyurulmaktadır. Demek ki, eski nebiler döneminde dinin adı, teslim olanlar manasında Müslümanlar imiş.

A.İmran suresi-20. Ayette, Hz. Peygamber ve sahabesinin Allah’a teslim olduklarını görüyoruz. Bakara suresi-132. Ayette, Hz. İbrahim ve Hz. Yakup’un oğullarına ölmeden önce Allah’a teslim olmaları vasiyet etmektedir. Yusuf-101. Ayette de,   Hz. Yusuf, “Beni Müslüman (Teslim Olan) olarak vefat ettir.” Diye dua etmektedir.

Sonuç, dinin yaşanması için, Allah’a teslimiyet esastır. Fakat maalesef günümüzde, iblisin de etkisi ile bu teslimiyet unutulmuş, hatta terk edilmiştir. Bu yüzden Müslümanlar Allah’ın yardımını alamıyorlar. Gayri Müslim toplumlar ilimde ve fende, İslam ülkelerinden ileri gitmişler. Bu seri yazımızda unutulan teslimlerin nasıl yaşanacağını delilleri ile okuyucularımıza anlatmak istiyoruz.

Allahû Tealâ emanetleri ehline teslim etmemizi (Nisa-58) emrediyor. Görüldüğü gibi emanetler çoğul, teslim edilecek sahibi (Allah) ise tekildir. Bu emanetlerin başında Ahzap-72. Ayette, sadece insana verildiği ifade edilen ruh’tur. Kehf-105. Ayette, Allah’a ve ona ulaşmayı inkar edenlerin dünya hayatında yaptıkları amellerin heba olacağı bildirilmektedir.

Ruh’un teslimi, fizik olarak teslimdir. Diğer emanetler olan, Fizik vücudumuz, Nefsimiz ve irademizin teslimi ise  (Askerin komutanına, memurun Amirine teslim olması gibi) imaj teslimlerdir. Allah, emanet olarak verdiği ruhunu, dünya hayatında geri istemektedir. Fizik vücudumuz, Nefsimiz ve irademizin teslimi ile dört teslim vardır. Rabbimizin, Emanât (Emanetler) diye, çoğul ifade etmesinin nedeni budur.

Şimdi bu dört teslim, nasıl ifa edilecektir. Konunun ayrıntısına girmeden, bunun yedi Safha (Aşamada) meydana geleceğini peşin olarak söyleyelim.  Bu yazılarımızda  unutulan, terk edilen teslimlerin yerine getirilebilmesi hususunu delilleri ile çok özet olarak sizlerin istifadesine sunmak istiyoruz. Arzu edenler verdiğimiz ayetleri inceleyerek konunun detayına girebilirler.

Bu yedi safha,

1-Allah’a ulaşmayı dilemek,

2-Mürşit (Hidayetçi) ‘ye tabiiyet,

3- Ruhun Ulaştırılması,

4-Fizik vücudun teslimi,

5-Nefsin Teslimi,

6-İrşat olmak

ve

7-İradenin teslimidir.

Şimdi bu safhaları sıra ile çok kısa olarak özetleyelim.

lutfitumturk@hotmail.com.                                                       Lütfi TÜMTÜRK

"Yedi Safha Dört Teslim" için, toplam 7 sonuç arasından 1 - 7 arası sonuçlar
1-Allah’a ulaşmayı dilemek. 1-Allah’a Ulaşmayı Dilemek Allahû Tealâ, iblis ve nefsimizin telkinlerinden korunmak amacı ile emanet olarak verdiği ruhumuzu, dünya hayatında kendisine iade etmemizi istiyor. Nefsimiz, İblisin te...
2-Mürşit (Hidayetçi)’ye tabiiyet 2-Mürşit (Hidayetçi)’ye tabiiyet İslam’da teslimiyetlerin yaşabilmesi için irşat makamına tabiiyet farzdır. Allahû Tealâ bu hususu birçok ayette bildiriyor. Tek ayet verelim. Bakara suresi-38. Aye...
3-Ruh’un Teslimi  (Vuslat) 3-Ruh’un Teslimi (Vuslat) Ruhumuzun dünya hayatını yaşarken, Allah’a teslimi Kur’ânı kerimde pek çok ayetle farz kılınmıştır. Bu ayetlerden sadece ikisini inceleyelim. Rad-20-.ayet, “Onlar, Allah&...
4-Vechin (Fizik Vücut)  Teslimi 4-Vechin (Fizik Vücut) Teslimi (Muhsinlerden Olmak) Fizik vücut teslimi farz mıdır? Bu hususu kesinliğe kavuşturalım. Sonra ayrıntısına girelim. Bu konuda birçok ayet vardır. Bunlardan birkaç tane...
5-Nefsin Teslimi 5-Nefsin Teslimi (Ulül elbab olmak) Nefsin teslimi için afetlerinden %100 arınması lazımdır. Maide-105. Ayette, “Ey âmenû olanlar! Nefsleriniz, üzerinizedir. (nefsinizin sorumluluğu üzerinize borç...
6-İhlas Makamı-İrşat olmuş-Halis-Muhlis Kul Olmak 6-İhlas Makamı- İrşat olmuş. Halis - Muhlis Kul olmak. Allahû Tealâ, daimi zikre ulaşıp nefsini teslim eden kulunun kalbini yedi kademede daha müzeyyen kılarak ihlasa ulaştırıyor. Bu husus, Beyyin...
7-İradenin Teslimi  Salâh Makamı - Salihlerden Olmak 7-İradenin Teslimi Salâh Makamı - Salihlerden Olmak Allah’ın tövbeyi nasuha davet ettiği kişi salâh makamına yükselmiştir. Allah bu kişilerin, 1-Günahlarını örter. 2-Salâh nuru verir. 3-Örtülen gü...
Sayfa Ziyaret Sayacı
9.393