Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

İSLÂM'IN 28 BASAMAĞI - İKİNCİ BASAMAK: OLAYLARIN DEGERLENDİRİLMESİ

Anasayfa » Tasavvuf Kavramları » İSLÂM'IN 28 BASAMAĞI - İKİNCİ BASAMAK: OLAYLARIN DEGERLENDİRİLMESİ
share on facebook  tweet  share on google  print  

İSLÂM'IN 28 BASAMAĞI - İKİNCİ BASAMAK: OLAYLARIN DEGERLENDİRİLMESİ

"Tasavvuf Kavramları" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar
İSLÂM'IN
İSLÂM'IN 28 BASAMAĞI
 
 İKİNCİ BASAMAK: OLAYLARIN DEGERLENDİRİLMESİ
 
2. basamakta olayları yaşayanlar, olaylara karşı tepkilerini ortaya koyarlar. 
Allahû Tealâ diyor ki: "Biz her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz."
9/TEVBE-126:
Ve onlar, senede bir veya iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar (Allah'a yönelmiyorlar) ve onlar zikir yapmıyorlar (Allah'ın ismini ardarda tekrar etmiyorlar). İşte bu imtihandan başarılı çıkanlar vardır, başarısız çıkanlar vardır. Bu başarılı ve başarısız çıkanlar, 2.basamağı oluşturur. Kimdir başarılı çıkanlar? Bakara Suresinin 156. ve 157. âyetlerinde Allah'ın belirttiği kişilerdir.

2/BAKARA-156: Onlar ki, kendilerine bir musîbet isabet ettiği zaman: "Biz muhakkak ki Allah içiniz (O'na ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık) ve muhakkak O'na döneceğiz (ulaşacağız)." derler.

2/BAKARA-157: İşte onlar (dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar) ki Rab'lerinden salâvât ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. "Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: Yarabbi! biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a kavuşacağız."
 
İşte bu insanlar Allahû Tealâ tarafından seçilenlerdir. 2. basamak seçim basamağıdır.
 
Öyle bir dizayn düşünelim ki; kişi Allah'ın bir imtihanına tâbî tutulmuş. Örneğin, Allah'ın kendilerine yerinden kipirdayamayan hasta çocuklar verdiği iki anne...
Birincisi diyor ki: "Allah'ım, niye bana bunu reva gördün? Ben Sana ne yaptım? Bütün hayatımı işkenceyle geçirmeye mahkum ettin.
Bu çocuk benim için bir yüz karası. Ben bununla ömrümü tüketemem." İkinci hanım da diyor ki:"Yarabbim! Biliyorum ki Sen bu çocuğu bana Senin katında yücelmem için bir vasıta kıldın. Ben bu çocuğu kendimden daha çok seveceğim. Biliyorum ki ona göstereceğim dikkat ve ihtimam , Senin katında kazancımı ifade eder. Öyleyse Sen bana bir büyük hediye verdin Yüce Rabbim."
İşte iki ayrı düşüncenin sahibi iki insan. Böyle bir dizaynda Allah'ın üzerimizdeki musîbetlerine pozitif cevap verenlerin hepsi mutlak olarak seçilirler. İnsanları hidayete ulaşmaktan men edecek negatif davranışların sahibi olmayan herkes Allahû Tealâ tarafından seçilir. Seçilenler %90'dan fazlasıdır. 
 
42/ŞÛRÂ-13: "Allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunibu): Allah, dilediğini kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır)."
 
Seçilmeyenler, hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyecek ve kendisi dilemediği gibi başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemesine mâni olan, başkalarını Allah'ın yolundan alıkoyan, Allah'ın kendilerinde hayır görmediği insanlardır.
 
Allahû Tealâ bu insanları Nisâ Suresinin 167, 168169. âyet-i kerimelerinde anlatmaktadır.
 
4/NİSÂ-167: Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadikları için) uzak bir delâletle sapmışlardır.
 
4/NİSÂ-168: Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah'a ulaştıran Sıratı Mustakîm'e) hidayet edecek değildir.
 
4/NİSÂ-169: Ancak cehennem yoluna (hidayet eder, ulaştırır), onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Ve bu, Allah için kolaydır.
 
Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşidlerine ulaşacaklardı. Tâbî oldukları an, Allah'ın âyetleri gereği günahları sevaba çevrilecekti. Ama Allah'û Tealâ bunu asla yapmayacağını söylüyor ve o kişileri Tarîki Mustakîm'e, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacağını söylüyor."İlla tarika cehenneme." diyor."Cehennem yoluna ulaştırırım. Onlar orada ebediyyen kalacaklardır."
Öyleyse Allah'ın yolundan men edenler seçilmezler. Onların dışındaki insanlar seçilirler. Bu seçilenlerin ve seçilmiyenlerin  hepsi2.basamaktadır. 3. basamağa geçebilenler; seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir.
Kaynak : Ali Rıza Öztuna
Tür : Diğer Tarih : 13.04.2019
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
Sayfa Ziyaret Sayacı
43.530