Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

  • Okyay Derneği

    Okyay Derneği

    Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

Okyay Derneği

share on facebook  tweet  share on google  print  

Okyay Derneği

Amacımız; Osmanlıda yaşanan sosyal hayatın nasıl olduğunu araştırmak, elde edilen bilgileri insanlarımız ile paylaşmak, bu güzelliklerin günümüzde de yaşanması için, her türlü teknik imkânları kullanarak çalışmaktır. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak. Onlara destek vermektir.

Son Eklenen Yazılar

Yaygınlaşan İslam Düşmanlığı

İslamo Fobi

Sömürgeci ikiyüzlü batı, halk kitlelerini İslam’a karşı kışkırtıyor. İslam ülkelerinden gelen göçmenler istenmiyor. Bilhassa Yunanistan denizden gelen gariplerin lastik botlarını şişleyip, onları ölüme terk ediyor. Demokrasi havarisi kesilen bu haydutlar, göçmenlerin paralarını alıp soyuyorlarmış. Botlarını şişledikleri uydu fotoğrafları ispat edilmesine rağmen, Birleşmiş milletler ve Avrupa’dan çıt yok. Bunlar kendilerini medeni zannediyor.

devamını oku

Müminlerin Hidayetini Engellemek.

Büyük Vebal Var.

Allah insanı dünya ve ahirette mutlu olsunlar diye yaratmış. Dünya’da nasıl davranmaları gerektiğini anlatan kitaplarını ve bu kitabın öğretmenleri olan nebi ve onların olmadığı devirlerde veli resullerini her dönem ve mekânlarda görevlendirmiş. Bu resullerin rehberliğini kabul edenler hidayete ulaşmış. Mutluluğu yakalamış.

3/ÂLİ İMRÂN-164: Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn (mubînin).

“Andolsun ki Allah, mü'minlerin (başlarının) üzerine (devrin imamının ruhu) bir ni'met olmak üzere (onların aralarında, kendi kavminin içinde) kendilerinden bir resûl beas eder. Onlara O'nun (Allah'ın) âyetlerini tilâvet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel (Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel) onlar gerçekten açık bir dalâlet içinde idiler.”

devamını oku

İslam’ın güzelliğini tebliğ etmek.

İnsanlarımızı Uyarmak.

İnsan sosyal bir varlık. Kimse tek başına mutlu olamaz. Teknoloji kalabalık şehirleri meydan getirdi. Kalabalıktan, gürültü ve kargaşadan kaçan bazı insanlar kendilerini doğaya atıyor. Dağ başında tek başına mutlu olmaya çalışan insanlar var. Toplu yaşamın getirdiği bazı gerginlikler insanları yoruyor. Bu insanlar dinlenmek için teknolojinin olmadığı doğal ortamlarda dinleneceklerini sanıyor. ABD’de teknolojiyi ret eden insanların oluşturduğu küçük toplumlar olduğu söyleniyor. Devlet yönetimi de bu görüşlere tolerans gösterip, onları kendi halinde bırakıyormuş. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığım için fikir yürütemem.

devamını oku

Emanete ihanet

Ahde Vefa Göstermek.

Sahabenin meşhurlarından Enes Bin Malik’in rivayet ettiği, çok bilinen “Emanete ihanet edenin dini, Ahde vefa etmeyenin ise imanı yoktur.” Hadisinde verilmek istenen mesaj nedir. Konusunu irdelemek istiyorum. Bu hadisi “Emanete hıyanet edenin imanı, ahde vefa göstermeyenin dini yoktur.” şeklinde de verenler de var. Her iki şekilde anlam farkı pek değişmiyor. Önemli olan hadisin sahih olup olmadığı, Hz. Peygamberin, “Hadislerim tartışıldığında kur’âna bakın. “Kur’âna aykırı hadisim olamaz.” Dediğini biliyoruz. Şimdi bu ölçüye göre inceleyelim. Bu konuda, Kutsal kitabımızda ne hükümler var.

devamını oku

Mağfiret Kavramı

Günahların sevaba Çevrilmesi

Kutsal kitabımızı daha iyi anlayabilmek için, burada kullanılan bazı kavramları incelemeye devam ediyoruz. Bu gün Mağfiret kavramını açmaya çalışalım. Mağfiret Arapça bağışlanma, af edilmek anlamındadır. İnsanlar yanlış bir şey yaptıklarında, Allah’tan af ve mağfiret talep edilir. (Bakara 286) Allah af ve mağfiret edicidir. (Haç-60 ) Burada aynı anlamdaki iki kavramın yan yana gelmesi kimseyi şaşırtmamalı. Günahların af edilmesi, olumsuz kayıtların örtülmesini ifade ediyor. Günahlar örtülünce yok hükmünde oluyor. Mağfiret edilme işlemi ise, aynı günahların ikinci defa af edilmesi olduğunu görüyoruz. Bu işlem Furkan-70. Ayette, açıklanan günahların sevaba çevrilmesi şeklinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu hususu kur’ân ayetleri ile anlatmaya çalışalım.

devamını oku

Sayfa Ziyaret Sayacı
25.189