Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

  • Okyay Derneği

    Okyay Derneği

    Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği

Okyay Derneği

share on facebook  tweet  share on google  print  

Okyay Derneği

Amacımız; Osmanlıda yaşanan sosyal hayatın nasıl olduğunu araştırmak, elde edilen bilgileri insanlarımız ile paylaşmak, bu güzelliklerin günümüzde de yaşanması için, her türlü teknik imkânları kullanarak çalışmaktır.  Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak. Onlara destek vermektir. 

 

 

Son Eklenen Yazılar

 

Emanete ihanet

Ahde Vefa Göstermek.

Sahabenin meşhurlarından Enes Bin Malik’in rivayet ettiği, çok bilinen “Emanete ihanet edenin dini, Ahde vefa etmeyenin ise imanı yoktur.” Hadisinde verilmek istenen mesaj nedir. Konusunu irdelemek istiyorum. Bu hadisi “Emanete hıyanet edenin imanı, ahde vefa göstermeyenin dini yoktur.” şeklinde de verenler de var. Her iki şekilde anlam farkı pek değişmiyor. Önemli olan hadisin sahih olup olmadığı, Hz. Peygamberin, “Hadislerim tartışıldığında kur’âna bakın. “Kur’âna aykırı hadisim olamaz.” Dediğini biliyoruz. Şimdi bu ölçüye göre inceleyelim. Bu konuda, Kutsal kitabımızda ne hükümler var.

 

devamını oku

Mağfiret Kavramı

Günahların sevaba Çevrilmesi

Kutsal kitabımızı daha iyi anlayabilmek için, burada kullanılan bazı kavramları incelemeye devam ediyoruz. Bu gün Mağfiret kavramını açmaya çalışalım. Mağfiret Arapça bağışlanma, af edilmek anlamındadır. İnsanlar yanlış bir şey yaptıklarında, Allah’tan af ve mağfiret talep edilir. (Bakara 286) Allah af ve mağfiret edicidir. (Haç-60 ) Burada aynı anlamdaki iki kavramın yan yana gelmesi kimseyi şaşırtmamalı.  Günahların af edilmesi, olumsuz kayıtların örtülmesini ifade ediyor. Günahlar örtülünce yok hükmünde oluyor. Mağfiret edilme işlemi ise, aynı günahların ikinci defa af edilmesi olduğunu görüyoruz. Bu işlem Furkan-70. Ayette, açıklanan günahların sevaba çevrilmesi şeklinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu hususu kur’ân ayetleri ile anlatmaya çalışalım.

 

 

devamını oku


 

Hak Mümin Kavramı

Gerçek Mümin olmanın Şartları 

 Kutsal kitabımızda hak (Gerçek) mümin kavramı var. Allah, sadece kâfirleri cezalandıracağını söylüyor. Biz de, hamd olsun bir İslam ülkesinde ve bir Müslüman ailenin çocuğu olarak dünyaya geldik. İslam’ı elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz. Ancak, Cehenneme atılan bazı müminlerin, imanları kendilerini kurtaramamış. (Enam-158). Bu sebeple bizi cehennem’den kurtaracak gerçek mümin olmanın yolu nedir? Öğrenmek istiyoruz. Bu hususu kur’ânı kerimde aradığımızda, şu ayetler ile karşılaşıyoruz. Öncelikle şu ayetleri inceleyelim. 

 

devamını oku

İslam’da Cihat Kavramı
Cihat Savunmaya Yöneliktir.


İslami terimleri irdelemeye devam ediyoruz. Bu gün cihat kavramını açmaya çalışalım. Arapça kökenli olan Cihat, din uğruna yapılan savaş ve mücadele anlamında kullanılmaktadır. Batılılar Müslümanları cihatçı, mücadeleci olarak tanıtmaya çalışır. Çağımız teröristlerini İslam toplumlarına mal etmeye çalışırlar. Hâlbuki yüz yıl süren haçlı seferleri seferlerini unutuyorlar. Bağnaz batının haçlı seferleri bu gün de bir çeşitli şekilde devam ediyor.

 

devamını oku

Hikmet Kavramı
Yanlış bilinen Gerçekler.


Kutsal kitabımızda geçen, iyi bilinmeyen kavramları incelemeye devam ediyoruz. Bu gün Hikmet kavramını açmaya çalışalım. Bu kavram Kur’ânda, Kitap ve ilim kelimelerinden sonra gelir. Bu yüzden ilmin sonrası,  fizik ötesi bilgi olarak algılanır. Allah’ın bu kavram ile vermek istediği mesajı iyi anlamak için birkaç ayeti inceleyelim.

 

devamını oku

Sayfa Ziyaret Sayacı
22.196