Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

Oruç müminlerin üzerine (Allah’ın emri ile) farzdır.
Okyay Derneği » Oruç müminlerin üzerine (Allah’ın emri ile) farzdır. ---

EY MÜMİNLER

GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN.

HAMD OLSUN

YÜCE RABBBİMİZ

RAHMET-BEREKET VE MAĞFİRET AYI

  RAMAZANA KAVUŞTURDU

1-Oruç müminlerin üzerine (Allah’ın emri ile) farzdır. 

2/BAKARA-183

“Yâ eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumus sıyâmu kemâ kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekûn (tettekûne).”

Ey âmenû olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı (farz kılındığı) gibi sizin üzerinize de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.

2/BAKARA-184

(Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o taktirde (tutamadığı günlerin sayısı), diğer (başka) günlerden (oruç tutarak) tamamlanır. (İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı) ona (oruç tutmaya) güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu (sabah, akşam) doyuracak (kadar) bir fidye vermesi (gerekir).Artık kim isteyerek (gönülden) bir hayır yaparsa (orucunu veya fidyeyi artırırsa),işte o, kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizi için daha hayırlıdır, keşke bilseydiniz.

2/BAKARA-185

Ramazan ayı ki, insanlar için hidayete erdirici (hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi) ve beyyineler (açık deliller ve ispat vasıtaları) ve Furkan (hakkı bâtıldan ayırıcı) olarak Kur'ân, Hüda tarafından onda (o ayın içinde) indirildi. Artık içinizden kim bu aya (yetişir de ramazan ayını görüp) şahit olursa o zaman onu, oruç tutarak geçirsin. Ve kim, hasta veya yolculukta olursa, o taktirde (tutamadığı günlerin sayısı) diğer günlerde (oruç tutarak) tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. (Size bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayet erdirdiği şeye karşılık (sizin de) Allah'ı tekbir etmeniz (yüceltmeniz) içindir. Umulur ki böylece siz (bütün bu kolaylıklara) şükredersiniz.

-(Ramazan orucuna sağlam (kat’i) bir niyet ile başlayan Mümin, Allah’ın yardımı ile asla açlık,

  Susuzluk hissetmez. Açlık hissedenler niyeti sağlam olmayandır. Bunun ötesi demagoji’dir.)

2-Ramazan ayı Allah’a yaklaşmak, ona teslim olmak için bir fırsattır.

   Bu ayda özellikle, geceleri dua ederek ona yaklaşmayı dileyelim.

   Allah’a yaklaşmayı dilemek. Ona ruhsal olarak ulaşmayı dilemektir.

   Allah kendisine yönelen kulunu bir dostu ile irşada ulaştıracaktır.

2/BAKARA-186

Ve kullarım sana, Benden sorduğu zaman, muhakkak ki Ben, (onlara) yakınım. Bana dua edilince, dua edenin duasına (davetine) icabet ederim. O halde onlar da Bana (Benim davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaşmayı dilesinler). Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar (irşad olurlar).

 

3-Hz. Peygamberimizin Ramazan hakkında hadislerinden seçmeler.

1-Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.
ibni Nasr

2-Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.
Deylemi

3-Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.
Taberani

4-Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü Teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır.
Müslim

5-Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.
Müslim

6-Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
(Müslim, Sıyam 2, (1079)

7-Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.
ibni Ebiddünya

4-Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi ramazanın son on gününde saklıdır.

    Bu geceyi yakalayabilmek için son on gün çok iyi değerlendirilmelidir.

97/KADR (KADİR) SURESİ.

97/KADR (KADİR)-1: İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri).

Muhakkak ki Biz, O'nu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde Biz indirdik.

97/KADR (KADİR)-2: Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri).

Ve Kadir Gece'sinin ne olduğunu sana bildiren nedir?

97/KADR (KADİR)-3: Leyletul kadri hayrun min elfi şehr(şehrin).

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

97/KADR -4: Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Melekler ve ruh, onda (o gecede) Rab'lerinin izniyle herbir emir için inerler.

97/KADR (KADİR)-5: Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri).

O (gece), fecrin doğuşuna kadar selâmdır (selâmettir).

-Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları

 affedilir. (Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, 83),

-(Allah, tövbe edip âmenu olan, salih amel yapanların günahlarını sevaba çevirir. Furkan-70)


5-Kadir gecesi, Allah’a yaklaşmak, (ona ulaşmayı dilemek) için mutlaka

   Hacet namazı kılınarak değerlendirilmelidir. Bu fırsat kaçırılmamalıdır.

Allah kendisine yönelen kuluna rahman esması ile tecelli edecek. Onun organlarındaki engelleri kaldıracak. Kulunun gören gözü, işiten kulağı, idrak eden kalbi olacaktır. Böylece kişi dünyada mutluluğu yaşamaya başlayacak. Ahirette de cenneti hak edecektir. Rahmet ve Mağfiret ayı Ramazan ayınızı ve kadir gecenizi kutlar hayırlara vesiyle olmasını dileriz.

Kütahya Osmanlı Kültürünü yayma ve yaşatma Derneği

Okyay Derneği » Oruç müminlerin üzerine (Allah’ın emri ile) farzdır.

 
Sayfa Ziyaret Sayacı
82.907