Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

OSMANLI’DA YAŞANAN BİRLİK
Okyay Derneği » OSMANLI’DA YAŞANAN BİRLİK ---

OSMANLI’DA YAŞANAN BİRLİK 

İslam Kardeşliği

Rahmetli Atatürk Yurtta sulh, Cihanda sulh prensibini devletimizin temel ilkesi yapmış. Ancak, yabancı bir dış politika uzmanı’nın dediği gibi maalesef yurtta sulh kâmil manada bu güne kadar temin edilememiştir.

Milletimiz, Devlet organizasyonu kurmakta mahirdir. Ancak Devlet yıkmakta da kimse elimize su dökemez. Türk Devletleri genellikle hep kendi soydaşları tarafından yıkılmıştır. Osmanlı hariç hemen hepsi. birkaç hükümdar ömrünü geçememiştir.

Oğuz Han’dan beri, tüm liderlerimiz ve onların muhalifleri arasındaki didişme yüzünden, insanlarımız uzun süreli huzur yaşayamamıştır.  Rahmetli Fatih Sultan Mehmet Han bu zafiyeti görüp, tahta çıkan padişahların kardeşlerini ortadan kaldırmaları emrini verdiği için, Osmanlı 600 yıl ayakta kalabilmiş.

Osmanlı döneminde, birçok  kavim yüzyıllarca  bir arada huzur içinde yaşamış. Şimdi hâlâ birbirleri ile sürtüşen, Boşnak, Sırp, Hırvat,  Arnavut, Makedon hepsi Osmanlı dönemini mumla arıyor. Yalnız Balkanlar değil, orta doğrudaki Araplar ve Kafkaslardaki halkların hepsi Osmanlı yönetimini şükranla yâd ediyorlar.

Osmanlı bunu nasıl başarmış. Kavimlerin milliyet ve inançlarına saygı gösterip, Müslümanları İslam kardeşliği, diğer din mensuplarını da İslam’ın hoşgörü ve toleransı sayesinde, bu düşman kardeşleri 600 yıl huzur içinde yaşatmıştır.

Pakistan, İslam kardeşliği ilkesini, devlet politikası haline getirmesine rağmen onlar da iç barışı sağlayamamış. Bu husus İslam ülkelerin kaderi olmamalıdır. Zira ABD de bu gün, Osmanlı toplum politikasının değişlik bir versiyonu uygulanmaktadır. Bu sayede 72 de millet, ABD vatandaşı olma onuru ile sürtüşmeden yaşayabiliyor.

Ülkemizde ise aynı din ve kültürün sahipleri olan kardeşler arasında birlik temin edilemiyor. Padişahlar döneminde, tahtın varisleri arasında çıkan kavgalara benzer ihtilaflar, cumhuriyet döneminde de devam etmektedir. Yönetime talip olanların, her hangi bir konuda birleştiklerini göremedik. Her düzenlemeye itiraz edip, karşı gelmek, galiba bizim genlerimize işlemiş.

Türk, Kürt, Gürçü, Laz, Çerkez, Arap hepimizin dini, kültürü, geçmişi ve geleceği bir. Atalarımız bu yurdu berber kurtarmışlardır. Çanakkale’de ve Sakarya’da birlikte mücadele vermişler. Bu güne kadar Kürtlerden birçok Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkmış. Her dönemde bir kaç kürt bakan mutlaka var. Kimse onlara sen Kürtsün diye muhalefet yapmamıştır.

AKP hükümetleri kırk senelik bölücü hareketini bitirmek için Kardeşlik Projesini orta koydu. Dış destekli bölücü örgüt terörden vaz geçmedi. 15 Temmuz darbecileri ile işbirliği halinde oldukları anlaşılınca, devletimiz her iki fesat hareketinin üzerine gitmeye başladı. Bu konuda önemli mesafe alındı. İç barışın temininden korkanlar var. Terörün bitirilmesi için, dâhili ve harici şartlar, hiçbir zaman bu kadar uygun olmadı. Bu aşamada genel seçimlere gidiyoruz.

Tüm tahriklere rağmen, bölücülere destek vermeyen milyonlarca sessiz kürt kardeşlerimiz var. Bölücü örgüte bilmeden destek veren samimi Kürt kardeşlerimiz de gerçeği görüp, bölücü örgüte tavır koymaya başladı. Bu çok önemli bir kazanımdır.  Alınan tedbirlerle terör ilk defa bitme noktasına geldi. Bölücü örgütün halkımızı Kürt vatandaşlarımızla kapıştırma hayali boşa çıkarıldı. Bu aşamada kardeşliğimize zarar verecek davranışlara fırsat verilmemeli. Hepimiz İslam kardeşliğinde birleşmeliyiz.

Mübarek sahabe efendilerimiz. Hz. Peygamberimize tabi olmadan önce birbirlerine düşmandı. İslam olduktan sonra hepsi birbirinin can dostu oldular. Tüm nesillere örnek olan, saadet asrini meydana getirdiler. Allâhû Teâlâ, onların hepsinin ahirette cennete olacaklarını müjdeliyor.

A.İmran-103.Ayet” Ve hepiniz, Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece Allah'ın nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.”

Tevbe-100.ayet, “O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacir’inden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacir’ine) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşat makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.”

Lütfen ayetlere dikkat edelim. Allâhû Tealâ, sahabe efendilerimizin özelliklerini sayarken Arap, Farisi, Yahudi gibi milliyetlerini vermiyor. Üstünlüklerinin sebebi, Allahın ipine sımsıkı tutup, onun nimeti sayesinde İslam kardeşi olmaları, fırkalara ayrılmadan, Allah’tan razı olup, hayırlarda yarışmalarıdır.

Ülkemiz genel seçimlere hazırlanıyor. Kuzey Afrika ve orta doğudaki İslam ülkeleri kaynıyor. İslam ülkelerinde bu karışıklığın bir merkezden yönetildiğini görmek için âlim olmaya gerek yok. Bu gerçek, artık çok şükür herkes tarafından anlaşıldı. Aksi davranış demokratik hakların kötüye kullanılmasıdır.  Seçim propagandaları yapılırken birlik ve beraberliğimizi olumsuz etkileyecek davranışlardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

ABD. Dünyanın her yerindeki kanunsuz hapishanelerine bakmadan bize basın özgürlüğü, demokrasi dersi veremez. AB. İç işlerimize karışmamalıdır. Onların istediği, adalet basın özgürlüğü değil direnişleri cesaretlendirmektir. Bu kritik dönemde herkes dikkatli olmalı tahriklere kapılmamalıdır. Osmanlıda yaşanan İslam kardeşliğinde birleşmeliyiz. Birliğimiz bozulursa dış düşmanlar aramızı bulmaya da çalışmaz. Irak, Suriye, Yemen ve Libya’da olduğu gibi birbirimizi kırmamızı zevkle seyrederler. Seçim Propagandasında, kardeşler arasında kin ve nefret tohumlarını tahrik edenler bu toplumun dostu değildir. Lütfen bunlara destek verilmemelidir.

19 Mayıs 2018 

lutfitumturk@hotmail.com                                                                  Lütfi TÜMTÜRK

Okyay Derneği » OSMANLI’DA YAŞANAN BİRLİK

 
Sayfa Ziyaret Sayacı
81.771