Kütahya Osmanlı Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği okyay derneği

Tasavvuf Kavramları

Anasayfa » Tasavvuf Kavramları
share on facebook  tweet  share on google  print  

Tasavvuf Kavramları

Bu sayfa tasarım aşamasındadır. Lütfen daha sonra yeniden ziyaret ediniz.
"Tasavvuf Kavramları" için, toplam 43 sonuç arasından 1 - 43 arası sonuçlar
İSLÂM\x27IN 28 BASAMAĞI- ÜÇÜNCÜ BASAMAK: ALLAH\x27A ULAŞMAYI DİLEMEK ÜÇÜNCÜ BASAMAK: ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEMEK;   Allah'a ulaşmayı dilemek, kişinin hayatında verdiği en önemli karardır, hayatının dönüm noktasıdır. Cennetle cehennem arasında bir kapı vardır. O kapını...
İSLÂM\x27IN 28 BASAMAĞI - İKİNCİ BASAMAK: OLAYLARIN DEGERLENDİRİLMESİ İSLÂM'IN 28 BASAMAĞI    İKİNCİ BASAMAK: OLAYLARIN DEGERLENDİRİLMESİ   2. basamakta olayları yaşayanlar, olaylara karşı tepkilerini ortaya koyarlar.  Allahû Tealâ diyor ki: "Biz her sene onları bir...
İSLÂM\x27IN 28 BASAMAĞI İLK YEDİ BASAMAK AMENU OLMAK İSLÂM'IN 28 BASAMAĞI Allah ile kul arasında 28 basamaklık bir İslâm merdiveni bulunur. 4 adet 7'li basamaktan oluşan 28 basamak ; İslâm'ın omurgasıdır, İslâm'ın bütünüdür. # İlk 7 Basamak;  Âmenû ...
KÂLÛ BELÂ GÜNÜ ALLAH\x27A VERDİĞİMİZ YEMİNLER \x22YEMİN, MİSÂK, AHD\x22 KÂLÛ BELÂ GÜNÜ ALLAH'A VERDİĞİMİZ YEMİNLER "YEMİN, MİSÂK, AHD"    Allahû Tealâ zamandan evvel, indi ilâhi'de Âdem (A.S)'dan başlayarak bütün insanların sırtlarından zürriyetlerini (çocuklarını) çı...
İNSAN ALLAH İÇİN YARATILMIŞTIR İNSAN ALLAH İÇİN YARATILMIŞTIR Allahû Tealâ herşeyi insan için yarattığını fakat insanı da kendisi için yarattığını ifade etmektedir.   2/BAKARA-156: Onlar ki, kendilerine bir musibet isabet ettiğ...
EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ ŞEYTAN EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ ŞEYTAN Allahû Tealâ yaratılış zincirinin son halkasında en çok sevdiği mahlûku olan insanı yaratmıştır. Nitekim Rabbimiz daha evvel yarattığı cin ve meleklere "Âdem (A.S)'a sec...
İNSANLAR ŞEYTANI DEĞİL KENDİ NEFSLERİNİ KINAMALIDIR İNSANLAR ŞEYTANI DEĞİL KENDİ NEFSLERİNİ KINAMALIDIR   İnsanın dünya ve ahiret hayatındaki mutsuzluğunun yegâne müsebbibi, nefsinin afetleridir. Peki, şeytanın hiç mi rolü yok? Allahû Tealâ İbrahim...
Ruh ve nefs arasındaki 12. fark 12- Ruh ve nefs arasındaki 12.fark: a) Nefs çift yönlüdür, değişebilir. 95/Tîn-4: Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs teskiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilece...
Ruh ve nefs arasındaki 11. fark 11- Ruh ve nefs arasındaki 11.fark:   a) Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. 30/Zumer-42: Allah, fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki, uykularindadır, ölmemişlerdir, o zaman, üzerine ö...
Ruh ve nefs arasındaki 10. fark 10- Ruh ve nefs arasındaki 10. fark:   a) Nefsin serbest iradesi vardır. Olaylar karşısında tercih hakkına sahiptir. 2/Bakara-256: Dinde zorlama yoktur (hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol), gayy ...
Ruh ve nefs arasındaki 9. fark 9-Ruh ve nefs arasındaki 9.fark (Devam) a) Ruh, cennet veya cehenneme gitmez.   17/İsrâ-85: Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir. " Ve size, (ruha ait) ilimden sadece az bir ...
Ruh ve nefs arasındaki 8. fark 8- Ruh ve nefs arasındaki 8. fark;   a) Nefs yapısındaki afetler sebebiyle şerr işler, zulmeder.   Muhakkak ki Allah, insanlara (hiç) bir şeyle (asla) zulmetmez. Lâkin insanlar, kendi nefslerine z...
Ruh ve nefs arasındaki 7. fark  7- Ruh ve nefs arasındaki 7.fark:   a) Nefs yaptığı her hatanın karşılığında azap görür.   23/Mü' minûn-103: Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşüre...
Ruh ve nefs arasındaki 6. fark 6-Ruh ve nefs arasındaki 6. fark:   a) Nefs Berzah alemine aittir.   6/En'âm-98: Sizi bir tek nefsten (Âdem (A.S)' dan) yaratan ve böylece (sizin için) kararlı bir kalma yeri (fizik vücudumuz için...
Ruh ve nefs arasındaki 5. fark  5- Ruh ve nefs arasındaki 5. fark:    a) Nefs ölümü tadar.   21/Enbiyâ-35: Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi, hayır ve şer fitneleri ile imtihan ederiz. Ve bize döndürüleceksiniz.   b) Ruh Alla...
Ruh ve nefs arasındaki 4. fark 4- Ruh ve Nefs Arasındaki 4.fark a) Nefs 19  afet ile dizayn edilmiştir; Kin ve nefret, küfür, yalan,  zulüm, haset, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, Kibir ve gurur, hırs ve şe...
Ruh ve nefs arasındaki 3. fark 3- Ruh ve nefs arasındaki 3. fark:   a) Nefs, başlangıçta ahsen değildir. Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen; nefsi emmare. Ancak ahsene ulaşabilecek standartta yarat...
Ruh ve nefs arasındaki 2. fark Nefs nedir? (2. Bölüm) Secde-9' da: Allahû Tealâ Âdem (A.S)' ın nasıl sevva edildiğini (düzenlendiğini) ve Âdem (A.S)'ın içine Allah'ın ruhundan nasıl üflediğini ifade etmektedir.   2- Ruh ve nefs...
Nefs nedir? Ruh ve nefs arasındaki 1. fark Nefs nedir (1. Bölüm)   Nefs, başlangıçta negatif faktörlerden oluşan, zulmani hüviyette bir varlıktır. Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen b...
4.Bölüm (Ruh nedir ?) Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür mü? 4.Bölüm (Ruh nedir ?): Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür mü? Bir kısım insanlar derler ki; "İnsana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür." Allahû Tealâ ise buyuruyor ki: "Hayatı Biz v...
3.Bölüm (Ruh Nedir?) 3.Bölüm (Ruh Nedir): Ruh Emanetinin teslimi sadece tek bir dileğe bağlıdır. Bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, bu aynı zamanda ruhunuzun Allah'a tesliminin bey...
2.bolüm; Ruh nedir? İnsanın yaratılışı ( 2.bolüm); Ruh nedir? 17/İsrâ-85: Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindedir." Ve size, (ruha ait) ilimden sadece az bir şey verildi.  Ruh ahsendir ve tek yönlü...
1.Bölüm İNSANIN YARATILIŞI İNSANIN YARATILIŞI: Allahû Tealâ insanı kâinatın en üstün varlığı olarak kendi katında yarattı. İnsan, üç ayrı vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kâinat üzerinde üç ayrı vücut ve serbest irade s...
19.Zan(Bid\x27at): \x27\x27Bütün Resûller Peygamberdir.\x22 2.Bölüm 19.Zan(Bid'at): ''Bütün Resûller Peygamberdir." 2.Bölüm Allahû Tealâ kiramen katibîn meleklerinden de "Resûl" olarak bahsetmektedir. 43/Zuhrûf-80: Yoksa onların sırlarını ve fısıltıla...
19.Zan(Bid\x27at): \x27\x27Bütün Resûller Peygamberdir.\x22 19.Zan(Bid'at): ''Bütün Resûller Peygamberdir." Bütün nebîler resûldür." ifadesi, Kur'ân'a tam olarak uymaktadır. "Bütün resûller nebîdir (peygamberdir)." ifadesi ise Kur'â...
18.zan (Bid\x27at): ‘’Nebi olunmadan Resûl olunmaz.\x22 18.zan (Bid'at): ‘’Nebi olunmadan Resûl olunmaz." İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'a en yakın olan makam nübüvvet makamıdır. Onun arkasından imamet gelir. Onun arkasından da risalet...
17.Zan (Bid\x27at): \x22Allah görülemez.\x22 17.Zan (Bid'at): "Allah görülemez." Allah'ın kalp gözüyle görülebileceğine inanmayan birçok insan vardır. Bu insanların elindeki kitaplar: "Allah görülemez." dediği için onlar da böyle söy...
16.Zan(Bid\x27at):\x22Vahiy Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile sona ermiştir.\x22 16.Zan(Bid'at): "Vahiy Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile sona ermiştir." Kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan birisi de "Vahiy Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile sona ermiştir." sözüdür. Bun...
15.Zan(Bid\x27at): \x22Allah Peygamberlerden başkasına âyet indirmez.\x22 15.Zan(Bid'at): "Allah Peygamberlerden başkasına âyet indirmez." Kur'ân'ın ne dediğini bilmeyen Kurân'dan kopmuş bir dîn kültürünün sahibi olanlar, asırlardır Kur'ân hakikatler...
14.Zan(Bid\x27at):\x22 Takva Allah\x27tan korkmak tır.’’ 14.Zan(Bid'at): " Takva Allah'tan korkmak tır.’’ Allah'a giden yol sevgiden geçer. Seven sevdiğine yaklaşır, korkan korktuğundan kaçar.Allahû Teâlâ korkulan değil sevilen bir Allah ol...
13.Zan(Bid\x27at):\x22Lâ râhate fid dünya; Dünyada rahat yoktur.\x22 13.Zan(Bid'at): "Lâ râhate fid dünya; Dünyada rahat yoktur." Sözü, Kur'ân-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allahû Tealâ bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, ce...
12. Zan (Bid\x27at) Mürşidsiz de nefs teskiyesi yapılabilir 2. Bölüm 12. Zan (Bid'at): 2. Bõlüm Mürşidsiz de nefs teskiyesi yapılabilir Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Önemli mi? Nefs teskiyesinin en önemli unsuru mürşid'dir. Hiç kimse Allah'ın k...
11. Zan (Bid\x27at): \x22Cehennemde cezası kadar yandıktan sonra Cennete girer\x27\x27 11. Zan (Bid'at): "Kalbinde zerre kadar imânı olan Cehennemde cezası kadar yandıktan sonra Cennete girer." Cehenneme iki türlü insan girer. Cennete girecek olanlar, önce cehenneme girerler. Ce...
10.Zan ( Bid\x27at ): \x22 Lâ ilâhe illallah diyen cennete girer.\x22 10.Zan ( Bid'at ) : " Lâ ilâhe illallah diyen cennete girer." Lâ ilâhe illallah; "Allah'tan başka ilâh yoktur." demektir. Hakikatin ta kendisidir.Sadece bir tek Allah var, başka bir ilah y...
9. Zan (Bid\x27at) \x22Kıyamet günü şefaat vardır.\x22 9. Zan (Bid'at ) "Kıyamet günü şefaat vardır." 14 asır önce sahabe Peygamber Efendimiz ( S.A.V )'e tabi olup, Allah'tan günahlarının affını dilemişlerdir. Sahabeyle Allah arasındaki il...
8. Zan (Bid\x27at) \x22Şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz.’’ 8. Zan (Bid'at) "Şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz.’’ ‘’Tecvide ve harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuza uymayan kıraatler kabul olunmaz.’’ Günümüz...
7. Zan (bid\x27at):\x22Dinde Zorlama Vardır.\x22 7. Zan (bid'at): "Dinde Zorlama Vardır." Din bir inanç, bir talep meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dinde başarıya ulaşabilir. Bu ise mutlak olarak kişisel iradenin, cüz'...
6. Zan (bid\x27at): \x226. Zan (bid\x27at): \x22Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürside tabiiyet şirktir.\x22 6. Zan (bid'at): "Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürside tabiiyet şirktir." Ne yazik ki günümüzde din adamlari arasinda, mürşide tabiyetin şirk oldugunu söyleyen, mürşidlere "Yedek İlah...
5. Zan (bid\x27at):\x22Yevm\x27 il Ahir Kıyamet Günüdür\x22 5. Zan (bid'at): "Yevm' il Ahir Kıyamet Günüdür" Yevm ; Gün demektir. Ahir ise sonra, sonraki manalarina gelir. Yevm' il Ahir; Sonraki gün demektir. Kur'an'da Yevm'il ahir,...
4. Zan(bid\x27at)-\x22HİDAYET NEDİR?\x22 4. Zan(bid'at) "Hidayet'de dogru yoldur, sıratı mustakim' de dogru yoldur." "HİDAYET NEDİR?" Diye bir sual soruldugunda din ilminin bugünkü sahiplerinin soyledikleri tarif; "dogru yol"...
3. Zan (bid\x27 at): \x22Allah\x27a ulaşılamaz.\x22 3. Zan (bid' at): "Allah'a ulaşılamaz." Ne yazik ki Kur'an- i Kerim tefsiri olan, Kur'an- i Kerim meali yazan bazi profesorler; -Allah'a ulasilamaz. -Bir insan sağken onun Ruhu...
2. Zan (bid\x27at) ; \x22Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür.’’ 2. Zan (bid'at) ; "Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür.’’ "ircii ila rabbiki"emri bir ölüm emridir." Bir kısım insanlar derler ki: "İnsana hayat veren Ruh’tur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. "Al...
1. Zan(bid\x27at)-\x22Hayır ve şer’rin Allah’tan olduğuna İnanmak\x22 İslam’a Ters Düşen Zanlar Hayır ve şer’rin Allah’tan olduğuna İnanmak İslam' a ters düşen 19 zan ( bid'at)'lara devam ediyoruz; günümüz İslam tatbikatında ezberlenen ve amentü şerhinde...
Sayfa Ziyaret Sayacı
43.185