A'RÂF-12

Anasayfa » A'RÂF Suresi » A'RÂF-12
share on facebook  tweet  share on google  print  

A'RÂF-12

"A'RÂF Suresi" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

<<<<<7/A'RÂF-12>>>>>

Bismillâhirrahmânirrahîm

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

Kâle mâ meneake ellâ tescude iz emertuk(emertuke), kâle ene hayrun minh(minhu), halaktenî min nârin ve halaktehu min tîn(tînin).

(Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “Sana (secde etmeyi) emrettiğim zaman, seni secde etmekten men eden nedir?” İblis: “Ben ondan hayırlıyım,beni ateşten ve onu nemli topraktan (balçıktan) yarattın.” dedi.  

 

1. kâle : dedi
2. : ne
3. menea-ke : seni men eden
4. ellâ : olmamak
5. tescude : secde edersin
6. iz : o zaman, olduğunda
7. emertu-ke : sana emrettik
8. ene : ben
9. hayrun : hayırlı
10. min-hu : ondan
11. halakte-nî : beni yarattın
12. min nârin : ateşten
13. halakte-hu : onu yarattın
14. min tînin : nemli topraktan

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bütün melekler, cinler Âdem Aleyhisselâm'a secde ettikleri halde, iblis secde etmemiştir. Şeytan zekî bir mahlûktur. Âdem Aleyhisselâm ile kendisinin fizik vücudunu mukayese etmiştir. Allahû Tealâ onu enerjiden, Âdem Aleyhisselâm'ı topraktan yaratmıştır ve “Toprak, enerjiye nazaran pistir.” ifadesi şeytana aittir.

Realitede hayrı oluşturan şey, ruhun hasletleridir. Ve ibliste ruh yoktur. Nefs ve fizik vücut vardır. Hiçbir zaman ondan daha hayırlı olması mümkün değildir. Fizik vücudun iradî yapısı, normal bir cinde, nefsin afetleriyle devamlı mücâdele eden bir hüviyettedir. Ama iblis, mücâdele etmek gereğini duymamıştır ve nefsine esirdir. Hayatı sadece kötülük işlemekle geçmektedir ve kıyâmete kadar da geçecektir. Bütün insanların düşmanıdır. Ne yazık ki, Allah ona ilm-i ledûnundan o, bu kötü vaziyete düşmeden evvel öğretmiştir. O da bunu negatif istikamette kullanmaktadır. Şeytanın negatif voltajı, her zaman devrin imamının pozitif voltajından düşüktür. Bu sebeple, kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, o kişiye kötüye kullandığı gizli, negatif ilmi, şeytanın büyüsü, hüddamı, tesir edemez. İblis, A'dan Z'ye negatiflerin sahibidir, pozitif tarafı yoktur. Bütün cinlerin, insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Kim kendisi ile kötü olmayı kabul ederse onlarla da savaş halindedir.

Harut ile Marut isimli iki melek, Babil şehrine indirildikleri zaman Allahû Tealâ, şeytanın büyüsünü, sihrini, hüddamını, başka negatif ilimlerini insanlara öğretmeleri için onlara yetki verdi. Ama, bir şartla: “Bu ilmi öğrenmeseniz daha iyi olur ama, öğrenirseniz kullanmayın. Bütün bunlara rağmen bu ilmi öğrenmekte ısrarlı iseniz biz size öğretmekle vazifeliyiz.” diyorlardı. Ve insanlar, büyü, hüddam yapmayı Harut ile Marut isimli bu iki melekten öğrendiler.

İnsanların hayrına kullanılacak olan, insanları Allah'a yaklaştıran, şu dünyada mutlaka cennete ulaştıran ilimler, Rabbanî ilimlerdir. Bir de zülmanî ilimler vardır. Bunlardan bir tanesi büyüdür.

Büyü, birtakım âyetleri, âyetin kelime yapısını değiştirmek suretiyle zülmanî bir hüviyete sokmak ve o âyetin okunmasından oluşan dalga boylarıyla, insanlara negatif etki ederek; onları huzursuz, sıkıntılı hale getirmek, mutsuz kılmaktır.

Hüddam ise tâbî olmayan cinleri, kontrol altına alarak, yakma tehdidi ile insanların üzerine saldırtmaktır. Şeytan, ne yazık ki cinleri yakma ilmini bilmektedir. Dünya üzerinde birçok insana da öğretmiştir. İşte iblis ve onun şürekâsı (ortakları) "occültism" denilen bir kültürle insanları negatif istikamette etkilemektedirler. Occültismin temelinde transandantal meditasyon, büyü, hüddam, şeytanı bir nevi tanrı edinmek vardır.

Transandantal meditasyon sadece bir zikir sahtekârlığıdır. Zikir ile Allah'ın nurunun insanların kalbine girerek, o kalbi şeytanın emrinden kurtarması söz konusudur. Şeytan bunu önleyebilecek olan yegâne silâhı bulmuştur. Bu, transandantal meditasyondur. Eğer zikri, Allah kelimesini kullanarak yaparsanız, eğer mürşidinize ulaşmışsanız, 7 tane kalp şartının sahibi iseniz nefsinizin kalbinde, îmân kelimesinin etrafında, îmân kelimesinin çekim gücü ile faziletler toplanmaya başlar. Bu, şeytanın o kalpteki ölümünün başlangıcıdır.

Nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet toplanırsa, o kadar afet yok olmuştur. Şeytan, yalnız afetlerinize tesir edebileceği için tesir alanı o kadar küçülmüştür. Daimî zikre ulaştığınız zaman şeytanın emrinde size tesir edebileceği hiçbir alan artık yoktur. Bu şeytan için ölüm demektir. Onun için, transandantal meditasyon onun kalesidir. Çünkü transandantal meditasyonla, genellikle sanskritçe bir kelime verilir ve tekrar ettirilir (meselâ "ohm" kelimesi). Allahû Tealâ'nın katından hiçbir nur gelmez. Buna karşılık topraktan, alttaki zulmanî kapıdan kalplerine karanlıklar ulaşır. Kalp daha kesif bir karanlığın içine ulaşır. Şeytanın hakimiyet alanı aynı kalır ama konsantrasyon artmıştır. Tesir seviyesi, konsantrasyon sebebi ile her transandantal meditasyon seansında yükselmiştir. İşte şeytan, böyle bir ilimler dizisinin dünyaya ve bütün kâinata öğreticisidir.

7/A'RÂF-12

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr : (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “Sana (secde etmeyi) emrettiğim zaman, seni secde etmekten men eden nedir?” İblis: “Ben ondan hayırlıyım,beni ateşten ve onu nemli topraktan (balçıktan) yarattın.” dedi.
Diyanet İşleri : Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Tanrı, sana emrettiğim zaman neden secde etmekten çekindin, seni meneden sebep neydi dedi. O, ben ondan daha hayırlıyım dedi, beni ateşten halkettin, onu balçıktan yarattın.
Adem Uğur : Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.
Ahmed Hulusi : Buyurdu: "Sana emrettiğimde seni secde etmekten engelleyen neydi?". . . "Ben daha hayırlıyım Ondan; beni Nâr'dan (ateşten - radyasyon - bir tür dalga boyu yapı; {dikkat edile ki burada kullanılan 'nâr' kelimesi, cehennemdekileri yakacağı belirtilen 'nâr' kelimesiyle aynı anlamdadır. Bunun anlamı iyi düşünülmeli! A. H. }) yarattın, Onu tıynden (maddeden) yarattın" dedi.
Ahmet Tekin : Allah:
'Sana emrettiğim zaman, seni Âdem’e secde ederek saygı göstermekten alıkoyan nedir?' buyurdu. İblis:
'Ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.' dedi.
Ahmet Varol : (Allah): 'Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan ne oldu?' dedi. O da: 'Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın' dedi.
Ali Bulaç : (Allah) Dedi: "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
Ali Fikri Yavuz : Allah İblis’e “- Ben, sana secde ile emretmiş iken, seni, secde etmekten alıkoyan neydi?” buyurdu. İblis şöyle dedi: “- Ben Âdem’den hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.”
Bekir Sadak : Allah, «Sana emrettigim halde, seni secdeden alikoyan nedir?» dedi, «Beni atesten onu camurdan yarattin, ben ondan ustunum» cevabini verdi.
Celal Yıldırım : (Allah ona:) «Sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan şey nedir?» dedi. İblîs: «Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın» diye cevap verdi.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, 'Sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir?' dedi, 'Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm' cevabını verdi.
Diyanet Vakfi : Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.
Edip Yüksel : Dedi: 'Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıkoydu?' (İblis:) 'Ben ondan daha iyiyim; Sen beni ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın,' dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sana, buyurdu: «emrettiğim halde secde etmemene mani' ne oldu?» ben, dedi: ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah: «Sana emrettiğim halde secde etmene ne engel oldu.» dedi. «Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan.» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Allah) buyurdu: «Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?» (İblis): «Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.»
Fizilal-il Kuran : Allah İblis'e Secde etmeni emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan ne oldu? dedi. O da «Ben ondan üstünüm, beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın» dedi.
Gültekin Onan : (Tanrı) Dedi: "Sana buyurduğumda seni secde etmekten alıkoyan neydi?" (İblis) Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın."
Hasan Basri Çantay : (Allah) dedi: «Sana emretdiğim zaman secde etmemen (i mû-cib olan, seni secde etmek) den men'eden (sebeb) neydi?» (İblîs) dedi: «Ben ondan (Âdemden) hayırlıyım. (Çünkü) beni ateşden yaratdın, onu çamurdan yaratdın».
Hayrat Neşriyat : (Allah, ona) şöyle buyurdu: 'Sana emrettiğimde, secde etmekten seni men' eden nedir?' (İblis) dedi ki: 'Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın!'
İbni Kesir : Buyurdu ki: Sana emretmişken secdeden seni alıkoyan nedir? Dedi ki: Ben ondan daha hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.
Muhammed Esed : (Ve Allah): "Sana emrettiğim zaman" dedi, "seni secde etmekten alıkoyan neydi?" "Ben ondan üstünüm", diye cevap verdi (iblis), "(çünkü) beni ateşten yarattın, onu balçıktan."
Ömer Nasuhi Bilmen : Buyurdu ki: «Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne men etti?» Dedi ki: «Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.»
Ömer Öngüt : Allah: “Sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” buyurdu. İblis: “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın!” dedi.
Şaban Piriş : Allah: -Sana emrettiğimde, secde etmene ne engel oldu? dedi. İblis: -Ben, O’ndan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, O’nu ise çamurdan yarattın, dedi.
Suat Yıldırım : Allah buyurdu: "Söyle bakayım, Sana emrettiğim halde, secde etmene mani nedir?" İblis: "Ben ondan daha üstünüm; çünkü Sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın."
Süleyman Ateş : (Allâh) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."
Tefhim-ul Kuran : (Allah) Dedi: «Sana emrettiğimde, seni secde etmekten engelleyen neydi?» (İblis) Dedi ki: «Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.»
Ümit Şimşek : Allah 'Ben emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir?' buyurdu. İblis 'Ben ondan üstünüm,' dedi. 'Sen beni ateşten, onu ise topraktan yarattın.'
Yaşar Nuri Öztürk : Allah buyurdu: "Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen neydi?" İblis dedi: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın."
Kaynak : İmam İskender Ali Mihr
Tür : Diğer Tarih : 3.11.2018
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205206

Sure Adına Göre Sırala

 

 

 

 

Sayfa Ziyaret Sayacı
52.016