TEVBE-33

Anasayfa » TEVBE Suresi » TEVBE-33
share on facebook  tweet  share on google  print  

TEVBE-33

"TEVBE Suresi" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

<<<<<9/TEVBE-33>>>>>

Bismillâhirrahmânirrahîm

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirahu alâd dîni kullihî ve lev kerihel muşrikûn(muşrikûne).

Resûl'ünü müşrikler kerih görseler de, hidayetle ve hak dîn ile (bu dîni) bütün dînler üzerine izhar etmesi (hak dîn olduğunu ispat etmesi) için gönderen O'dur. 
1. huve ellezî : ki... O'dur
2. ersele : gönderdi
3. resûle-hu : onun resûlü, kendi resûlü
4. bi el hudâ : hidayetle
5. ve dîni el hakkı : ve hak dîni
6. li yuzhira-hu : onu ortaya çıkarmak, zahir etmek, açıklamak için
7. alâd dîni (alâ ed dîni) : dîne, dîn üzerine
8. kulli-hi : onun hepsi, onun bütünü
9. ve lev : ve ise de
10. kerihe el muşrikûne : müşrikler kerih gördü, istemedi

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'inde: “Bütün dînler yoktur, bir tek dîn vardır. O dîn de hanif dînidir.” buyuruyor. Başka dînler yok ki...

Allahû Tealâ, bütün resûllerini sadece tek dîn üzere hak dîn ile göndermiştir. Şu anda bütün dünyada, her kavimde Allah'ın bir Resûl'ü yaşamaktadır. O ülke, hangi dînin sahibi olursa olsun bu Resûller başka bir dînden değil, Hz. İbrâhîm'in hanif dîninden ve hak dînden bahsetmektedirler.

alâd dîni: Dîn üzerine

kullihî: Onun bütününü

“Dîn konusunda, dînin tamamını açıklamak üzere, hak dînle, o tek dîni gönderen Allah'tır.” diyor, Allahû Tealâ. Aslında, bu âyette "başka dînler" geçmiyor. Allahû Tealâ, dîn kelimesini çoğul kullanmamıştır, "dînler" değil, "dîn" demiştir.

Bir konu son derece yanlış anlaşılmaktadır. Bugün insanlar zannediyorlar ki dünyada ne kadar dîn varsa, herbiri ayrı bir dîndir ve İslâm da bütün o dînlerden sonra gelen son dîndir, hepsinden farklıdır. Bu muhtevada konumuza baktığımız zaman şunu görüyoruz: İnsanlık tarihi boyunca, Hz. Âdem'den başlayarak sadece tek bir dîn olmuştur. O dînin, Hz. İbrâhîm zamanında, ona indirilen kitapla, ondan sonra gelecek olanlara aksettirilmesi sebebiyle Allahû Tealâ: “Babanız İbrâhîm'in hanif dîni.” diyor. Neden "babanız" kelimesini kullanıyor? Çünkü insanlar asırlar boyunca hatalarını örtbas etmek üzere: “Biz babalarımızı böyle bir dîn üzerine bulduk. Onlar putlara tapıyorlardı, biz de bu sebeple putlara tapıyoruz.” diye bir müdafaa taktiği kullanmışlardır. Allahû Tealâ da diyor ki: “O, tâbî olmanız lâzımgelen dîn, babalarınızın hurafe olan, putlara taptıran dînleri değildir. Sizin asıl babanız, Hz. İbrâhîm'dir ve asıl babanız olan Hz. İbrâhîm'in dînine tâbî olacaksınız.”

Allahû Tealâ, Kur'ân-ı Kerim'de de, “İslâm'dan başka bir dîn hiç olmamıştır.” diyor, “Hanif dîninden başka dîn hiç olmamıştır.” anlamında kullanıyor. Öyleyse başka bir dîn hiç olmadı, insanlık tarihi boyunca. Hz. Âdem de hanifti, Peygamber Efendimiz (S.A.V) de hanifti, Hz. Musa da hanifti, Hz. İsa da hanifti. Bütün peygamberler sadece hanif fıtratının gereğini gerçekleştirdiler.

Burada diğer meallerde verilen "İslâm'ı, bütün dînlere üstün kılmak üzere elçilerini hidayetle gönderen" tarzındaki bir cümle Allahû Tealâ'nın söylediklerine uymamaktadır. Hak dîn, İslâm dînidir, yani Hz. İbrâhîm'in hanif dînidir, Allah'ın tek dînidir ve başka bir dîn hiç olmamıştır.

9/TEVBE-33

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr : Resûl'ünü müşrikler kerih görseler de, hidayetle ve hak dîn ile (bu dîni) bütün dînler üzerine izhar etmesi (hak dîn olduğunu ispat etmesi) için gönderen odur.
Diyanet İşleri : O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mabuttur ki müşrikler istemese de, zorlarına gitse de Peygamberini, insanları doğru yola sevkeden apaçık ve kesin delillerle ve bütün dinlere üst olmak üzere gerçek dinle göndermiştir.
Adem Uğur : O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki, Rasûlünü hakikatin ta kendisi olarak ve Hak Din (geçerli Sünnetullah, sistem bilgisi) ile irsâl etti, bütün din anlayışlarının üstüne geçirmek için. . . İsterse müşriklerin hoşuna gitmesin!
Ahmet Tekin : Allah, Rasulünü toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmek için, hak yolu aydınlatan bilgiler ve Hak Din ile hak bir şeriatla, âdil medenî kurallarla özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderendir. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan, başka otoriteleri de olan müşrikler hoşlanmasalar da, dinini, şeriatını bütün inançlara, rejimlere üstün ve hâkim kılmak için göndermiştir.
Ahmet Varol : Allah'a ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamber'ini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
Ali Bulaç : Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
Ali Fikri Yavuz : Peygamberini hidayetle ve hak din ile, bütün dinlerin üzerine geçirmek için gönderen O’dur; İsterse müşrikler hoş görmesinler.
Bekir Sadak : Puta tapanlar hoslanmasa da, dinini butun dinlerden ustun kilmak uzere, peygamberini dogru yol ve hak dinle gonderen Allah'tir.
Celal Yıldırım : O Allah ki, müşrikler hoşlanmasa da, istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamberini doğru yol ve hak din ile göndermiştir.
Diyanet İşleri (eski) : Puta tapanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah'tır.
Diyanet Vakfi : O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.
Edip Yüksel : O, elçisini hidayetle ve gerçek dinle gönderdi ki onu tüm dinlere üstün kılsın. Putperestler istemese de...
Elmalılı Hamdi Yazır : O Allahdır ki o, Resulünü hidâyet kanunu ve hak dini ile bütün dinlerin üzerine geçirmek için gönderdi, müşrikler, isterlerse hoşlanmasınlar
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, peygamberini doğru yol kanunu ve hak dini ile gönderendir, onu bütün dinlerden üstün kılmak için; isterse müşrikler hoşlanmasın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O öyle bir Allah'dır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da.
Fizilal-il Kuran : Müşriklerin hoşuna gitmese de kendi dinini diğer bütün dinlere karşı üstün getirmek üzere peygamberini doğru yol ve gerçek din ile gönderen O'dur.
Gültekin Onan : Müşrikler istemese de O dini (islamı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
Hasan Basri Çantay : O, resulünü hidâyetle, hak dîn ile — (sırf) o dîni her dine gaalib kılmak için — gönderendir, isterse müşrikler hoş görmesin.
Hayrat Neşriyat : Müşrikler hoşlanmasa da, onu (İslâm’ı) dinlerin hepsine üstün kılmak için, Resûlünü hidâyet ve hak dîn ile gönderen O’dur.
İbni Kesir : Dinini bütün dinlere üstün kılmak için; Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.
Muhammed Esed : Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve hak dini (yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar bundan hoşlanmasalar da.
Ömer Nasuhi Bilmen : O bir Hâlik-ı Zîşan'dır ki, Peygamberini hidâyet ile ve hak din ile gönderdi ki, onu bütün dinlerin üzerine yükseltsin. Velev ki, müşriklerin hoşuna gitmesin.
Ömer Öngüt : Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamber'ini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.
Şaban Piriş : Müşriklerin hoşuna gitmese de, dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere resulünü kılavuz ve hak din ile gönderen Allah’tır!
Suat Yıldırım : O’dur ki Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak için hidâyetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar!
Süleyman Ateş : O, Elçisini hidâyetle ve hak dinle gönderdi ki (Allah'a) ortak koşanlar hoşlanmasa da o (hak di)ni, bütün din(ler)in üstüne çıkarsın.
Tefhim-ul Kuran : Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
Ümit Şimşek : Resulünü, bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayet ve hak din ile gönderen Odur-müşrikler isterse hoşlanmasınlar.
Yaşar Nuri Öztürk : O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da o dini dinlerin tümünün üstüne çıkarsın.
Kaynak : İmam İskender Ali Mihr
Tür : Diğer Tarih : 4.11.2018
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128129

Sure Adına Göre Sırala

 

 

 

 

Sayfa Ziyaret Sayacı
56.087