RA'D-21

Anasayfa » RA'D Suresi » RA'D-21
share on facebook  tweet  share on google  print  

RA'D-21

"RA'D Suresi" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

<<<<<13/RA'D-21>>>>>

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ

Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).

Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar. 
1. ve ellezîne : ve o kimseler
2. yasılûne : ulaştırırlar, vasıl ederler
3. mâ emerallâhu (emre allâhu) : Allah'ın emrettiği şeyi
4. bi-hi : ona
5. en yûsale : ulaştırmak
6. ve yahşevne : ve korkarlar, huşû duyarlar
7. rabbe-hum : onların Rab'leri
8. ve yehâfûne : ve korkarlar
9. sûe el hisâbi : kötü hesap

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bu âyet, 23 tane Kur'ân-ı Kerim mealinde de çarpıtılarak "Onlar ki; Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler." (ki birleştirmek diye bir şey geçmiyor. "Ve onlar vasıl ederler, ulaştırırlar." diye geçmektedir) sözünden sonra parantez içinde de: (Akrabalık bağlarını devam ettirirler, mü'minlere iyilikte bulunurlar) Rab'lerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler." denilmiştir.

Allah'ın söyledikleri tamamen değiştirilmektedir. Çünkü bu âyette "vuslat" yani ruhun, o insan ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması vardır ve onun gizlenmesine çalışılmaktadır.

Bir evvelki âyetteki "yenkudunel misak" "misaki bozmalar" ifadesi; bu âyetle birleştirildiğinde, ruhun ezelde Allah'a verdiği:ruhun ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasına ait misaki anlatmaktadır.

Bu âyettekiler Allah'ın Vechi'ni (Zat'ını), Allah'ın Zat'ına ruhlarını ulaştırmak için dileyenlerdir.

13/RA'D-21

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr : Ve onlar Allah'ın (ölümden evvel), Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O'na (Allah'a) ulaştırırlar. Ve Rab'lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.
Diyanet İşleri : Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlardır Allah neyi ulaştırmayı emrettiyse ulaştıranlar ve Rablerinden ürkerler ve kötü hesaptan korkarlar.
Adem Uğur : Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.
Ahmed Hulusi : Onlar, Allâh'ın BİRleştirilmesini emrettiği şeyi BİRleştirirler ("oluşmuş benlik"le "orijin benlik"in "bir"leşmesiyle oluşan yaşam boyutu); Rablerinden (Esmâ özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan) haşyet duyarlar; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) korkarlar.
Ahmet Tekin : Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini, birleştirilmesini, bütün peygamberlerin tek davet ve tebliğ konusu İslâm dinindeki devamlılığı sağlayan hükümleri, Kur’ân âyetlerinin irtibatlandırılarak bütünlük içinde düşünülmesini, uygulanmasını emrettiği şer’î kuralları, şer’î düzeni eksiksiz uygulayanlar, Rablerinden korkanlar, kötü bir hesaptan, ağır bir sorgulamadan endişe edenlerdir.
Ahmet Varol : Onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiğini ulaştırır, Rabblerinden çekinir ve kötü sorgulamadan korkarlar.
Ali Bulaç : Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.
Ali Fikri Yavuz : Onlar ki, Allah’ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler (akrabalık bağlarını devam ettirirler ve iyilikte bulunurlar)? Rablerine saygı beslerler ve kötü hesabdan korkarlar.
Bekir Sadak : Onlar, Allah'in birlestirilmesini emrettigi seyi birlestirirler, Rablerinden korkarlar; kotu hesaptan urkerler.
Celal Yıldırım : Onlar ki, Allah'ın ulaştırıp (yerine getirilmesini) emrettiği şeyi ulaştırırlar ve hesabın kötüye gitmesinden endişe duyarlar.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar; kötü hesaptan ürkerler.
Diyanet Vakfi : Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.
Edip Yüksel : Onlar ki ALLAH'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rab'lerini sayarlar ve kötü hesaptan korkarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : ve onlar ki Allahın riayet edilmesini emrettiği hukuka riâyet ederler, Rablarına saygı besler ve hisâbın kötülüğünden korkarlar
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve onlar ki, Allah'ın, riayet edilmesini emrettiği haklara riayet ederler; Rablerine saygı besler ve hesabın kötü çıkmasından korkarlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve onlar ki, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar.
Fizilal-il Kuran : Yine onlar, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri sürdürürler. Rabblerinden korkarlar ve kötü hesaplaşmadan ürkerler.
Gültekin Onan : Ve onlar Tanrı'nın ulaştırılmasını buyurduğu şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.
Hasan Basri Çantay : Onlar ki Allahın ulaşdırılmasını (idâme ve riaayet edilmesini) emretdiği şey'i ulaşdırırlar (ona riaayet ederler). Rablerinden korkarlar, (bilhassa) kötü hesâbdan endîşe ederler.
Hayrat Neşriyat : Ve onlar ki, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi (akrabâlar ve mü’minler arasında olması gereken bağı) birleştirirler; Rablerinden korkarlar ve hesâbın kötüsünden endişe ederler.
İbni Kesir : Ve onlar ki; Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rabblarından korkarlar ve kötü hesabdan ürkerler.
Muhammed Esed : ve onlar ki, Allah'ın sıkı tutulmasını buyurduğu (bağları) sıkı tutarlar; Rablerine karşı son derece saygılı ve duyarlı davranır, (O'nun çağrısına sağır kalanları bekleyen) o pek kötü hesaptan korkarlar;
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar ki, Allah Teâlâ'nın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler ve Rablerinden haşyette bulunurlar ve fena hesaptan korkarlar.
Ömer Öngüt : Onlar Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rablerinden korkarlar ve en kötü hesaptan ürkerler.
Şaban Piriş : Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirenler, Rab’lerinden korkanlar; kötü hesaptan korkanlardır.
Suat Yıldırım : Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler. Rab’lerinden çekinir ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler.
Süleyman Ateş : Ve onlar Allâh'ın bitiştirilmesini istediği şeyi bitiştirirler. Rablerine karşı saygılı olur ve en kötü hesaptan korkarlar.
Tefhim-ul Kuran : Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar, Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.
Ümit Şimşek : Onlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar, hesabın kötü çıkmasından çekinirler.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar, Rablerinden korkarlar ve hesabın kötüsünden ürperti duyarlar.
Abdullah Aydın : Onlar ki, Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler (akrabalık bağlarını devam ettirirler, mü'minlere iyilikte bulunurlar). Rabblerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.
Ahmet Davudoğlu : Ve onlar ki, Allah'ın idâmesini emrettiği şeyleri (akrabalık haklarına) riayet ederler; Rablerinden korkarlar ve hesabın kötülüğünden korkarlar.
Ali Arslan : Onlar ki, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri gözetir (akrabalık bağlarını kesmez, bütün peygamberlere inanır, insanların hukukuna riayet ederler). Rablerinden sakınır ve kötü hesaptan korkarlar (da ölmeden önce kendi kendilerini hesaba çekerler).
Arif Pamuk : Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.
Ayntabî Mehmet Efendi : Ve onlar ki, Allahû Tealâ'nn vasledilmesini (riâyet edilmesini) emrettiği şeyi vaslederler. Allahû Tealâ'dan ürkerler. (Nehyedilen şeylerden sakınırlar) ve fenâ hesaptan korkarlar.
Bahaeddin Sağlam : Onlar ki, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği (bütün sosyal bağlan) birleştirirler. Sahipleri olan Allah'a karşı ürperti duyarlar ve kötü bir muhasebeden de korkarlar.
Diyanet Vakfı (1993) : Onlar, Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.
Hasan Tahsin Feyizli : Onlar ki Allah'ın (akrabalık, İslâmî dostluk ve birlik gibi) ilgilenilmesini emrettiği şeylerle ilgilenirler. Rabblerine saygılıdırlar, kötü hesaptan da korkarlar.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar, kötü hesaptan ürkerler.
Hüseyin Kaleli : “Ve Allâh’ın kavuşulmasını emrettiği şeylere kavuşanlar, Rablerinden de korkarlar, hesabın kötülüğünden de çekinirler.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Onlar ki, peygamberlerin arasını ayırmadan hepsine birden inanırlar, akrabalık bağlarına ve herkesin hukukuna riayet ederler, Rablerine isyan etmekten çekinirler ve kıyamet günü hesaplarının kötü çıkmasından korkarlar.
Mustafa İslamoğlu : Yine onlar Allah’ın kurulmasını emrettiği bağları kurarlar. Zira onlar Rablerinin (sevgisini yitirme) kaygısıyla titrerler ve hesabı kötü vermekten korkarlar.
Nedim Yılmaz : Bunlar Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeylere riayet eden, Rablerinden korkan ve kötü hesaptan endişe edenlerdir.
Ömer Rıza Doğrul : Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler ve Rablerinden ürkerler. Fena hesaptan korkarlar.
Talat Koçyiğit : Allah'ın birleştirilmesini emrettiği (akrabalık bağlarını) birleştirenler, Rablarinden korkanlar, ve kötü hesaptan çekinenler;
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Onlar ki, Allah'ın emrettiği sılâ-ı rahme riayet ederler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.
Bir Heyet : Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, (akrabalık bağlarını koparmayıp onlara iyilik eden) Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.
Kaynak : İmam İskender Ali Mihr
Tür : Diğer Tarih : 4.11.2018
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4243

 

 

 

 

Sayfa Ziyaret Sayacı
12.770