EN'ÂM-17

Anasayfa » EN'ÂM Suresi » EN'ÂM-17
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM-17

"EN'ÂM Suresi" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar

<<<<<6/EN'ÂM-17>>>>>

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ

Ve in yemseskallâhu bi durrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yemseske bi hayrın fe huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o taktirde onu, O’ndan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa, artık O, herşeye kaadirdir. 
1. ve in : ve eğer, ...ise, ...olsa
2. yemses-ke : sana dokundurur
3. allâhu : Allah
4. bi durrin : bir darlığı, zararı
5. fe lâ kâşife lehu : o taktirde onu açacak, giderecek yoktur
6. illâ huve : ondan başka
7. ve in : ve eğer
8. yemses-ke : sana dokundurur
9. bi hayrın : bir hayır
10. fe huve : işte o
11. alâ kulli şey'in : herşeye
12. kadîrun : kaadirdir

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ buyuruyor ki: “Allah, size bir şerr dokundurursa, bu ellerinizle kazandığınızın sonucudur.” Kendi davranışlarınız ve nefsinizin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle şerri haketmeniz, size şerrin dokunmasını icap ettirir. Öyleyse, “Hayır Allah'tandır, şerr sizin nefsinizdendir.” ifadenin aslı budur. “Hayır da, şerr de Allah'tandır.” ifadesi birtakım âyetlere dayalı olarak, fakat aslı ne yazık ki araştırılmadan, insanlar tarafından kabul edilmiştir.

Allahû Tealâ “Allah, sana bir hayır dokundurursa” ve “Allah, sana bir zarar dokundurursa” diyerek hayrı ve zararı dikkate almıştır. Darlık, zarar demektir. Kim darlığa ulaşmışsa o darlığı hakettiği içindir. Kim hayra ulaşmışsa o hayrı hakettiği içindir. Öyleyse hayrın ulaşması, hayrı haketmek halinde, şerrin ulaşması şerri haketmek halinde geçerlidir. Allahû Tealâ eğer hayrı verirse elbette o, Allah'ın ni'metindendir. Şerri verirse kesinlikle bilelim ki biz onu haketmişizdir. Çünkü hayra kimse sızlanmaz. İnsanlar hayrı ve şerri; "hoşlarına giden ve gitmeyen" olarak parsellemişlerdir. Hangi olay hoşumuza gitmişse o hayırdır, hangi olay hoşumuza gitmemişse o şerrdir.

Allah'a göre ise hayır, derecat kazandığımız olayların hepsidir. Bizim tarafımızdan veya başka biri tarafından yapılmış olan o olay bize derecat kazandırmışsa o bir hayırdır. O olay, üzülünecek de, sevinilecek de olsa hayırdır. Bir olaya sevinebiliriz veya üzülebiliriz. Ama o olay derecat kaybetmemize sebebiyet vermişse, o bir şerrdir. Öyleyse insanların hayrı, şerri birbirinden ayırmaları, asırlarca, “Eğer bir olay bizi sevindiriyorsa o hayırdır, üzüyorsa şerrdir.” diye mütâlea edilmiştir. Ama doğrusu Kur'ân-ı Kerim'dedir.

2/BAKARA-216: Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrehû şey’en ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

Savaş, o sizin için kerih olsa da (hoşunuza gitmese de) üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerrdir. Ve (bütün bunları) Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Şerr sadece ve sadece bizim nefsimizden kaynaklanabilir.

4/NİSÂ-79: Mâ esâbeke min hasenetin fe minallâh(minallâhi), ve mâ esâbeke min seyyietin fe min nefsik(nefsike), ve erselnâke lin nâsi resûlâ(resûlen), ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden).

Sana iyilikten (hasenatdan) ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten (seyyiattan) ne isabet ederse, o taktirde o, kendi nefsindendir (derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır). Ve seni, insanlara Resûl olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter.

Biz bir olayda derecat kaybediyorsak, bunun bizden başka bir müsebbibinin olması mümkün değildir. Yani Allah'ın kanunlarına göre, bizim irademizin dışında hiçbir iradenin (Allah'ın iradesi de dahil), bize derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Olaylar, derecat kazanmamıza ve kaybetmemize göre; üzerimizde hayır ya da şerr olarak tecelli eder. Bu istikametlerde ikisi birden mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği bir olay hiçbir şekilde bize derecat kaybettirmez. Derecat kaybettirecek olayları sadece biz kendi irademizle işleyebiliriz. O halde şerrin yani derecat kaybettirici bir olayın, Allah'tan gelmesi mümkün değildir.

 

6/EN'ÂM-17

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr : Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o taktirde onu, O'ndan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa, artık O, herşeye kaadirdir.
Diyanet İşleri : Şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu O’ndan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah sana bir zarar verirse o zararı, ondan başka açıp giderecek yoktur, sana bir hayır verirse zâten odur her şeye gücü yeten.
Adem Uğur : Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O herşeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : Allâh sana bir sıkıntı yaşatırsa, onu (hakikatindeki) "HÛ"dan başka açıp kaldıracak yoktur. . . Sana bir hayır yaşatacak olan da "HÛ"dur ve her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Eğer Allah senin başına bir felâket, bir sıkıntı getirir, ekonomik darboğaza düşürürse, kendisinden başka kimse o zararını gideremez. Eğer sana bir hayır verirse, bil ki, O’nun her şeye gücü kudreti yeter.
Ahmet Varol : Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse onu yine kendinden başka giderecek yoktur. Eğer bir iyilik verirse (bil ki) O her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Eğer Allah, sana bir belâ (keder) değdirirse artık onu, ondan başka açacak (giderecek) kimse yoktur. Sana bir hayır değdirirse (verirse), yine O, onu devam ettirmeğe ve her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : Allah sana bir sikinti verirse, O'ndan baskasi gideremez. Sana bir iyilik verirse baskasi onu engelleyemez. O, her seye Kadir'dir.
Celal Yıldırım : Eğer Allah, sana bir sıkıntı ve üzüntü dokundurursa, onu O'ndan başka giderip kaldıran bulunmaz. Ve eğer sana bir hayır dokunursa, (şüphesiz ki) O. her şeye gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah sana bir sıkıntı verirse, O'ndan başkası gideremez. Sana bir iyilik verirse başkası onu engelleyemez. O, her şeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O herşeye kadirdir.
Edip Yüksel : ALLAH sana bir zarar dokundurmuşsa O'ndan başkası onu gideremez. Sana bir iyilikte bulunmuşsa O her şeye Kadirdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer Allah sana bir keder dokundurursa onu ondan başka açacak yoktur ve eğer sana bir hayır dokundurursa yine o her şeye kadirdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer Allah sana bir keder dokundurursa (verirse), onu O'ndan başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir iyilik dokundurursa (verirse), yine O, herşeye gücü yetendir!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundursa, kuşkusuz O, herşeyi yapabilendir.
Fizilal-il Kuran : Eğer Allah başına bir musibet verirse onu O'ndan başka hiç kimse gideremez. Eğer sana bir iyilik verirse, kuşkusuz O'nun gücü her şeye yeter.
Gültekin Onan : Şayet Tanrı sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, her şeye güç yetirendir.
Hasan Basri Çantay : Eğer Allah sana bir belâ dokundurursa onu kendisinden başka hiç bir giderici yokdur. Eğer sana bir hayır (ve ni'met) de dokundurursa... İşte O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : O hâlde eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu, O’ndan (Allah’dan)başka giderecek olan yoktur. Fakat sana bir hayır dokundurursa, işte O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Eğer Allah, sana bir sıkıntı dokundurursa; onu kendisinden başka giderecek hiçbir kimse yoktur. Şayet sana bir de hayır dokundurursa; işte O; her şeye Kadir'dir.
Muhammed Esed : Ve eğer Allah sana bir zarar vermek isterse Kendisinden başka kimse onu gideremez; ve eğer sana iyilikte bulunursa da unutma ki O, dilediğini yapmaya kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer Allah Teâlâ sana bir zarar dokundurursa onu O'ndan başka açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa, işte O herşeye hakkıyla kâdirdir.
Ömer Öngüt : Eğer Allah sana bir zarar isabet ettirecek olursa, onu kendisinden başka hiçbir kimse gideremez. Sana bir hayır isabet ettirirse, (bunu da kimse geri alamaz). Şüphesiz ki O her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Eğer, Allah sana bir zarar dokundurursa, kendisinden başka onu giderecek kimse yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa zaten O’nun her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse O’ndan başkası onu gideremez. Sana bir hayır ve nimet verirse... Zaten O her şeye olduğu gibi, buna da elbette kadirdir.
Süleyman Ateş : Allâh sana bir zarar dokundursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur ve eğer sana bir hayır dokundursa, kuşkusuz O, herşeyi yapabilendir.
Tefhim-ul Kuran : Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O'ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik de dokunduracak olursa O, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Allah sana bir zarar dokundursa, Ondan başka o zararı giderecek kimse olmaz. Sana bir hayır eriştirecek olsa, zaten Onun gücü herşeye yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah sana bir keder dokundurursa, onu O'ndan başka açacak yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa, O, her şey üzerinde güç sahibidir.
Kaynak : İmam İskender Ali Mihr
Tür : Diğer Tarih : 1.11.2018
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164165

Sure Adına Göre Sırala

 

 

 

 

Sayfa Ziyaret Sayacı
69.522